Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Eindejaarspremie horeca – even uw aandacht

Ook in 2021 werd de horecasector zwaar getroffen door de coronacrisis.

6 januari 2022

Het vroege sluitingsuur, met minder mensen aan tafel, de sluiting van de discotheken,…dit alles zorgde er voor dat de horecazaken niet op volle krachten konden draaien en dat opnieuw heel wat horecapersoneel tijdelijk werkloos moest worden gesteld.Maar de rekeningen moeten uiteraard verder betaald worden en dus ook de eindejaarspremie.

Daarom besliste de federale regering om 66 miljoen euro ter beschikking te stellen om de eindejaarspremies 2021 voor de werkgevers in de horeca gedeeltelijk te financieren.

Een financiering van 66 miljoen euro

Het is momenteel nog niet duidelijk of deze financiering de periodes van tijdelijke werkloosheid volledig kan dekken.

Er is ook nog geen info over de verdeling van de subsidie en over welk bedrag elke werkgever zal ontvangen. We kunnen enkel meegeven dat er een totale subsidie van 66 miljoen zal worden toegekend.

Zodra wij daarover meer info hebben, houden wij jullie uiteraard verder op de hoogte via de gebruikelijke kanalen.

Aangiftes moeten tijdig bij het Horeca Fonds worden gedaan

In afwachting van de beslissing van het Paritair Comit√© moet u als werkgever uiterlijk op 10 januari 2022 aangifte doen van het brutobedrag van de eindejaarspremies. Dit bedrag omvat de volledige premie, dit wil zeggen alle effectief gepresteerde en alle gelijkgestelde periodes, met inbegrip van de tijdelijke werkloosheid wegens Corona

Wat doet Securex voor U ?

Als werkgever moet u zelf geen aangifte doen. Wij brengen dit voor u in orde. We kunnen dat echter pas doen als de lonen volledig zijn.

We vragen u dan ook vriendelijk om daarvoor alles zo snel mogelijk en ten laatste vandaag op 6 januari 2022 in orde te brengen.

Wij zijn er ons bewust van dat dit kort dag is, maar op die manier zijn we er zeker van dat de aangifte tijdig bij het Fonds geraakt.

Horeca