Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Eerdere gezondheidstoestand is nu ook een discriminatiegrond

Een wet die werknemers wil beschermen tegen discriminatie op basis van hun gezondheidstoestand in het verleden is op 27 oktober 2022 in werking getreden. Voorheen was het enkel verboden om te discrimineren op basis van een ‘huidige of toekomstige’ gezondheidstoestand.

27 december 2022

Door de discriminatiegrond te verruimen, is ook een gezondheidstoestand uit het verleden beschermd door de Antidiscriminatiewet. De nieuwe wetgeving zorgt voor meer kansengelijkheid op de arbeidsmarkt. Het komt tegelijk tegemoet aan de aanbevelingen van Unia.

Lacune in de Antidiscriminatiewet weggewerkt

Vóór de nieuwe wet mocht je (kandidaat-)werknemers niet discrimineren op grond van hun ‘huidige of toekomstige gezondheidstoestand’. Volgens de letter van de wet mocht je dus wel discrimineren op basis van een ziekte of ongeval die zij opliepen in het verleden en waarvan zij genezen of aan het genezen waren.

Voor ziektes uit het verleden bestond er enkel een bescherming wanneer het ging om chronische ziektes met blijvende gevolgen die als handicap konden worden beschouwd.

Nu ook beschermd tegen discriminatie voor gezondheidstoestand uit het verleden

Dat achterpoortje werd nu gesloten. De (kandidaat-)werknemers zijn beschermd tegen iedere vorm van discriminatie op basis van de gezondheidstoestand.

Stel, een kandidaat-werknemer wil na longkanker naar de werkvloer terugkeren. Een potentiële werkgever ontzegt deze persoon een job uit vrees voor een herval. Volgens de oude wettekst zou dat geen discriminatie zijn. Onder het nieuwe wetsvoorstel kan de potentiële werkgever daarentegen gesanctioneerd worden wegens discriminatie op basis van de gezondheidstoestand in het verleden.

Anders gezegd: bij het beoordelen van discriminatie op basis van de gezondheidstoestand is het onderscheid tussen de huidige/toekomstige medische toestand en het medische verleden niet meer relevant.

Wat betekent de verruiming voor jou?

Bij het aanwerven, in dienst houden of ontslaan van personeel moet je altijd extreem voorzichtig zijn wanneer de gezondheidstoestand een beweegreden zou kunnen vormen. Zo kan je een schadevergoeding gelijk aan zes maanden loon moeten betalen, als je een werknemer ontslaat op basis van zijn of haar gezondheidstoestand. Een dergelijk ontslag vormt immers een verboden discriminatie.

Iemand die net hersteld is van een hartoperatie of burn-out zal wellicht niet meteen in staat zijn om dezelfde taken als vroeger te doen. In dat geval zal je de arbeidsomstandigheden op vlak van arbeidsorganisatie of inrichting van de werkvloer moeten aanpassen.

Lees ook: Handicap en redelijke aanpassingen: moet u uw werknemer een andere functie toewijzen?

Wat doet Securex voor jou?

Heb je nog vragen over de organisatie van jouw personeelsbeleid na terugkeer van werknemers uit arbeidsongeschiktheid of andere vragen? Dan kan je jouw Securex Legal Advisor contacteren via myHR@securex.be.

Bron

  • Wet van 20 juli 2022 tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie wat de discriminatiegrond gezondheidstoestand betreft
Welzijn op het werk
Selectie
Ontslag