Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Een akkoord in de bouwsector (PC 124): koopkrachtpremie voor bedrijven met winst - studentenlonen worden opgetrokken

Op maandag 26 juni 2023 kwamen de werkgeversfederaties en de vakbonden van het paritair comité nr. 124 voor het Bouwbedrijf tot een akkoord over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de komende twee jaar.

29 juni 2023

Koopkrachtpremie

De loonnorm voor de periode 2023-2024 werd vastgelegd op 0 procent maar er werd wel voorzien in de mogelijkheid om een koopkrachtpremie toe te kennen.

Lees meer: De koopkrachtpremie is er (maar wacht nog even)

Deze koopkrachtpremie wordt toegekend uiterlijk in de maand december 2023 aan de arbeiders in ondernemingen waar er in 2022 hoge of uitzonderlijk hoge winst werd gemaakt.

Wat verstaat men onder ondernemingen met winst in 2022?

De koopkrachtpremie moet verplicht worden toegekend door werkgevers die in 2022 hoge winst of uitzonderlijke hoge winst hebben behaald. Het sectorakkoord definieert dit als:

 

Hoge winst

Uitzonderlijk hoge winst

Winst 2022

Code 9901 op de jaarrekening

Code 9901 op de jaarrekening

Definitie

Als de winst in 2022 minstens 1,15 keer de gemiddelde winst van de drie voorafgaande boekjaren (2019-2021) met winst bedraagt

Als de winst in 2022 minstens 1,5 keer de gemiddelde winst van de drie voorafgaande boekjaren (2019-2021) met winst bedraagt

Bedrag koopkrachtpremie

 • Tussen 1,15 en 1,25 keer? 250 euro
 • Minstens 1,25 keer? 500 euro

750 euro

 

Belangrijk: het totaal van de uit te keren koopkrachtpremies moet beperkt worden tot 15% van de winst in 2022. Mocht de uitkomst dit percentage overstijgen, dan worden de individuele premies pro rata verminderd.

Heb je al een koopkrachtpremie toegekend? Dan mag deze verrekend worden met de sectorale premie.

Modaliteiten

De premie zal in de loop maand december 2023 worden betaald aan alle arbeiders die op dat ogenblik in dienst zijn. Het bedrag (zier hierboven) zal aangepast worden in functie van hun gewerkte dagen in 2022. Een deeltijdse arbeider zal ook een aangepast bedrag krijgen.

Je merkt dat hier een beetje rekenwerk bij komt kijken. De gegevens rond de gemiddelde winst zal je ons moeten aanleveren. Wij zullen je hierover binnenkort bevragen via de FlasHR. Het is van cruciaal belang om hier zeker op te reageren. Zonder deze gegevens kunnen wij niet aan de slag. We hebben alvast de boekhouders verwittigd dat zij hierover vragen mogen verwachten. Eens wij alle gegevens hebben, kunnen wij het nodige doen voor de berekening van jouw koopkrachtpremies.

Studenten

De sociale partners willen de sector aantrekkelijker maken voor jongeren. Hiervoor nemen ze volgende maatregelen:

 • Afschaffing van de studentenlonen. Een student krijgt vanaf 1 juli 2023 minimum het barema van Categorie 1 (€ 17,157) zoals een gewone arbeider (in plaats van 10,407 euro per uur voor een student zonder bouwopleiding)
 • Het zal mogelijk zijn om studenten op zaterdag te laten werken mits het volgen van een procedure. De opleiding basisveiligheid moet in dat geval binnen de vijf werkdagen worden gevolgd (in plaats van binnen de maand)

Mobiliteit

 • Het bedrag van de mobiliteitsvergoeding voor de alleenrijdende chauffeur (met bedrijfsvoertuig) wordt opgetrokken met 0,035 euro per kilometer vanaf 1 september 2023
 • Voor de andere mobiliteitsvergoedingen vraagt de sector een verhoging van het maximaal vrijgestelde bedrag aan de RSZ. Voor de chauffeur die zijn collega’s vervoert zit de sector namelijk al op het maximumbedrag.
 • De mobiliteitsdag zal vanaf 2024 worden toegekend aan arbeiders die in 2023 30.000 kilometer hebben afgelegd (in plaats van 43.000)
 • Het bedrag van de fietsvergoeding wordt opgetrokken tot 0,27 euro per kilometer (in plaats van 0,24 euro) vanaf 1 september 2023
 • Oprichting van een werkgroep over mobiliteit (om onder andere te debatteren over de werknemers met een vaste plaats van tewerkstelling en het tijdsaspect)

Opleidingen

Het groeipad zoals vooropgesteld door de arbeidsdeal wordt maximaal ingevuld met weekdagopleidingen. Werkgevers met minstens 20 werknemers moeten in de periode 2023-2025 ieder jaar minstens 2,5 dagen opleiding per werknemer per jaar voorzien. In de jaren die volgen zal dit nog opgetrokken worden met een groeipad tot vijf dagen in 2030.

Harmonisering statuut arbeiders en bedienden

De sociale partners zetten hun werkzaamheden verder in dit kader. Tegen begin 2025 wil men bekijken wat de vorm en inhoud zou kunnen zijn van een eengemaakt paritair comité voor de arbeiders en de bedienden (die momenteel in PC 200 zitten).

Wat betreft het aanvullend pensioen zijn de bedienden vanaf dit jaar al aan de harmonisatie begonnen. Vanaf 2025 zal de minimumdotatie 1,65% bedragen voor zowel arbeiders als bedienden..

Andere punten

 • Het bedrag van de ecocheques (of het gelijkwaardig voordeel) wordt opgetrokken tot 115 euro vanaf 2024 (in plaats van 100 euro)
 • Er wordt een bijkomende dag anciënniteitsverlof in het leven geroepen vanaf 30 jaar anciënniteit in de onderneming
 • Zaterdagarbeid zal worden mogelijk gemaakt voor het leveren van bouwmaterialen (beton uitgezonderd), mits een specifieke machtiging
 • SWT: de sectorale regelingen worden verlengd in uitvoering van de cao’s van de Nationale Arbeidsraad tot 30 juni 2025
 • Tijdskrediet: de sectorale regelingen worden verlengd in uitvoering van de cao’s van de Nationale Arbeidsraad tot 30 juni 2025. Bovendien wordt ook het tijdskrediet met motief mogelijk gemaakt
 • Maatregelen om de werkdruk te verminderen en de zwaarte van de beroepen te verlichten (onder andere via jobcoaches)
 • Bestaanszekerheid: de bestaande vergoedingen en tussenkomsten worden verlengd tot eind 2024. De bedragen voor arbeidsongevallen worden aangepast, net als de promotievergoeding (tussenkomst hypotheek)
 • Outplacement: de sectorale regeling wordt verlengd tot 30 juni 2025 en de tussenkomst wordt uitgebreid naar ontslag met een opzeg van 30 weken of meer

Hoe Securex jou helpt

Binnenkort kan je de volledige analyse van dit sectorakkoord raadplegen op Lex4You onder Paritaire comités > PC 124 > Tewerkstellingsakkoord > Tewerkstellingsakkoord 2023-2024. Daar zal je niet enkel alle details van dit akkoord kunnen terugvinden, maar ook algemene informatie die deze afspraken kadert in bijvoorbeeld nationale wetgeving.

We gaan je daarna ook bevragen over de uitkomst van de verhouding van de winst in 2022 ten opzichte van de voorgaande jaren om de juiste koopkrachtpremies te kunnen rekenen voor je arbeiders. Hou je mailbox dus zeker in de gaten!

Met vragen kan je steeds bij jouw Securex Client of Legal Advisor terecht via myHR@securex.be.

Bron

 • Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2023 ‘Sectoraal akkoord 2023-2024’
Tewerkstellingsakkoorden
Bouwsector
Verlonen
Werkgevers