Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

De fietsvergoeding stijgt in 2023

Sinds enkele jaren wordt een aanzienlijke groei van het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer vastgesteld. En niet zonder reden: het gebruik van de fiets voor deze verplaatsingen wordt aangemoedigd door diverse (para)fiscale maatregelen.

20 januari 2023

Vrijgestelde fietsvergoeding: bedrag hoger in 2023

De kilometervergoeding die wordt toegekend voor woon-werkverplaatsingen met de fiets is in 2023 vrijgesteld van belasting en socialezekerheidsbijdragen ten belope van een maximumbedrag van 0,27 euro per kilometer (officieus bedrag). Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar. Dit bedrag werd echter nog niet officieel bevestigd door de fiscus.

Wat betekent dat concreet?

Als werkgever hoeft u geen bedrijfsvoorheffing noch RSZ-bijdragen in te houden, voor zover de kilometervergoeding niet hoger is dan het vrijgestelde bedrag. Het deel dat het vrijgestelde bedrag te boven zou gaan, zou bij het maandloon worden gevoegd om de in te houden bedrijfsvoorheffing en RSZ-bijdragen te berekenen.

U bent niet verplicht een fietsvergoeding toe te kennen aan uw werknemers, tenzij dit zo is afgesproken in uw sector. Bovendien leggen niet alle sectoren aan de werkgever de verplichting op om het maximale vrijgestelde bedrag van 0,27 euro toe te kennen. Ga dus altijd na wat er in uw sector werd bepaald!

Een weetje:In het PC 200 is de fietsvergoeding vastgesteld op 0,20 euro per kilometer (in plaats van 0,10 euro).

Maar de werkgever kan uiteraard beslissen om in zijn onderneming een fietsvergoeding van 0,27 euro per kilometer toe te kennen.

Wat wordt verstaan onder ‘verplaatsingen met de fiets’?

Belangrijk: dit kilometerforfait kan enkel worden toegekend voor verplaatsingen die werkelijk met de fiets worden afgelegd. Onder ‘fiets’ wordt verstaan: (elektrisch aangedreven) klassieke fietsen, hybride fietsen, racefietsen, mountainbikes, citybikes, bakfietsen, aangepaste fietsen voor personen met een handicap en vouwfietsen.

Sociaal voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets

De terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets (met inbegrip van de accessoires en de onderhouds- en stallingskosten) aan een werknemer die de fiets gebruikt voor zijn woon-werkverkeer wordt door de wet uitdrukkelijk van belasting vrijgesteld (artikel 38, § 1, 14°, b WIB 92).

Meer nog: het eigenlijke privégebruik van die fiets leidt zelfs niet tot een belastbaar voordeel van alle aard voor zover de fiets werkelijk wordt gebruikt in het kader van het woon-werkverkeer. Dit betekent concreet dat er geen bedrijfsvoorheffing, noch sociale bijdragen verschuldigd zijn voor de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets die ook wordt gebruikt voor het woon-werkverkeer.

Dit is een echte troef in vergelijking met een bedrijfswagen. De terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen voor privégebruik leidt tot een voordeel van alle aard dat belastbaar is bij de verkrijger, zelfs als hij de wagen ook voor zijn woon-werkverkeer gebruikt.

Wanneer een bedrijfsfiets echter uitsluitend voor privédoeleinden wordt toegekend, vormt de terbeschikkingstelling van de fiets een belastbaar voordeel van alle aard waarop bedrijfsvoorheffing moet worden ingehouden en socialezekerheidsbijdragen moeten worden betaald.

Aftrekbare beroepskosten

Met de fiets verband houdende kosten zijn tegen 100% aftrekbaar. Het betreft onder andere (maar niet limitatief) volgende kosten:

  • Aankoop van de fiets en toebehoren
  • Inrichting van sanitaire opfrisruimtes (kleedruimte en/ of douches)
  • Voorzien van fietsenstalling
  • Kleding
  • Onderhoud

Als u zulke kosten maakt, kunt u ze dus voor 100% aftrekken als beroepskosten.

Wenst u meer informatie hierover?

Raadpleeg dan zeker onze fiche over de terugbetaling van vervoerskosten.

 

Vervoerskosten
Fiscaal nieuws