Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Een verhoogde tussenkomst voor woon-werkverplaatsingen met het openbaar vervoer vanaf 1 juni 2024

Heb je werknemers in dienst die gebruik maken van de trein, bus, metro, tram of waterbus voor hun woon-werkverplaatsingen?

4 juni 2024

Vanaf 1 juni 2024 verhoogt de minimale tussenkomst die je moet betalen voor deze verplaatsingen. Tenzij je sector al beter voorzag dan de cao 19/9 van de Nationale Arbeidsraad.

Na vijf jaren zonder aanpassingen, wordt de nationale cao die de terugbetaling van de woon-werkverplaatsingen met het openbaar vervoer regelt, nog eens aangepast. De wijzigingen gaan in op 1 juni 2024. Ook in de komende jaren zullen er automatische aanpassingen zijn, in functie van de tariefstijgingen van de NMBS.

Minimale tussenkomst openbaar vervoer verhoogt vanaf juni

In cao nr. 19/9 van de Nationale Arbeidsraad staat dat werkgevers in de privésector een minimaal deel van de kosten moeten betalen die hun werknemers maken om zich met het openbaar vervoer naar het werk te verplaatsen.

NMBS

Voor woon-werkverplaatsingen met de trein is er een tabel opgenomen in cao 19/9. Deze voorziet de minimale tussenkomsten volgens het aantal kilometers (enkele afstand) en het soort abonnement (maand-, trimester- of jaarabonnement). In 2019 werd de tabel met de tussenkomst voor het laatst aangepast. Toen werd de tussenkomst vastgelegd op 70% van de toenmalige prijzen van de NMBS. De prijzen van de NMBS werden in de jaren daarna verschillende keren verhoogd. De tabel van cao nr. 19/9 niet. Met de trein naar het werk komen werd dus ieder jaar duurder voor je werknemers. Op dit moment zien werknemers slechts zo’n 56% van hun treinkaart terugbetaald.

Daar komt verandering in op 1 juni 2024. Vanaf dan wordt de tussenkomst verhoogd naar 71,8% van de huidige tarieven van de NMBS.

Bovendien breidt de tabel uit met de tarieven van de Flex-abonnementen. Dit zijn de abonnementen voor de werknemers die slechts 2 of 3 dagen naar het werk hoeven te komen en voor de overige tijd van thuis uit werken. Vanaf 1 juni worden de werknemers dan ook verplicht de abonnementsformule te kiezen die het meest aangepast is aan hun werkregime.

Een laatste vernieuwing is dat de tabel de komende jaren automatisch wordt aangepast. Wanneer er in de jaren 2025 tot en met 2029 een prijsstijging zou worden doorgevoerd door de NMBS, zal er telkens een automatische aanpassing gebeuren van de tabel op 1 februari van het betreffende jaar. Er wordt evenwel gelimiteerd tot maximum 2,5% per jaar.

Voorbeeld

An neemt iedere dag de trein van Antwerpen naar Brussel. Dit komt neer op 48 kilometer enkel. Dit abonnement kost haar 185 euro voor één maand. Momenteel krijgt ze voor een standaard maandabonnement een tussenkomst van haar werkgever van 104 euro per maand. Vanaf 1 juni 2024 wordt dit 133 euro.

Onze tip

De afstanden tussen de stations staan niet langer vermeld op de abonnementen. Je kan dit opzoeken via de site van de NMBS.

Om werkgevers te motiveren een hogere tussenkomst te betalen aan hun werknemers, voorziet de federale regering de invoering van een belastingkrediet voor treinabonnementen.

Lees meer: 'Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen'

Tram, bus en metro

De terugbetaling voor andere openbaarvervoermiddelen – zoals de tram, bus, metro of waterbus – verwijst ook naar de tabel die voor treinkaarten wordt gebruikt. De hoogte van de tussenkomst verschilt naargelang de werknemer een vast tarief voor een ticket betaalt, of een tarief dat gebaseerd is op de afgelegde afstand. In België komt dat laatste weinig voor.

  • Vaste prijs: je werknemer heeft recht op een terugbetaling van 71,8% van de werkelijke vervoerprijs, maar dat recht is beperkt tot de tussenkomst in het treinvervoer voor een afstand van 7 kilometer (enkel)
  • Prijs in verhouding tot de afstand: je werknemer heeft recht op dezelfde terugbetaling als voor het treinvervoer, maar gelimiteerd tot 75% van de werkelijke vervoerprijs

Aan die regels wijzigt niets. Maar doordat ze verwijzen naar de tussenkomst voor het treinvervoer, die weldra stijgt, verhoogt ook de verplichte tussenkomst voor deze openbare vervoermiddelen. Voor de netabonnementen (vaste prijs) bijvoorbeeld doordat de limiet opgetrokken wordt.

Voorbeeld

Christine gaat met de bus naar het werk en heeft een Omnipas bij De Lijn. Voor één maand kost haar dat 49 euro, ongeacht de afstanden die ze aflegt. Ze heeft recht op een terugbetaling van haar werkgever van 71,8% hiervan, dus 35,18 euro per maand. Dit bedrag moeten we echter limiteren tot 34 euro. Dit is de tussenkomst voor treinvervoer voor 7 kilometer. Vanaf juni vervalt deze limitering omdat de tussenkomst voor het treinvervoer voor 7 kilometer opgetrokken wordt tot 43 euro. Christine zal dus 35,18 euro per maand krijgen.

Sector kan hogere tussenkomst verplichten

Cao nr. 19/9 legt een minimumtussenkomst op aan jou als werkgever. Maar een sector of onderneming kan natuurlijk beslissen om meer terug te betalen. Sommige sectoren verplichten een derdebetalersregeling (zie verder).

Andere sectoren, zoals de paritaire comités nr. 200 en 207, voorzien een tussenkomst van 80% van de prijs van de treinkaart. In de paritaire comités nr. 314 en 323 is dat zelfs 100% van de prijs van de treinkaart. In dat geval is een derdebetalersregeling interessanter (zie hierna).

Wil je weten hoe het zit in jouw paritair comité? Ga dan naar ‘Paritaire comités > Jouw PC > Vervoerskosten’ en lees onze analyse.

Derdebetalersregeling

Bij een derdebetalersregeling betaal je als werkgever 80% van de prijs van het treinabonnement. Je betaalt dit rechtstreeks aan de NMBS en je werknemer hoeft niets voor te schieten. De overige 20% wordt gefinancierd door de overheid. Een win-win voor alle partijen dus.

In sommige sectoren ben je als werkgever verplicht om een derdebetalersregeling aan te gaan. Zo bijvoorbeeld paritaire comités nr. 307 en 337 en veel non-profitsectoren.

Interesse? Contacteer de NMBS voor meer informatie.

Privé-vervoer

Er is geen nationale verplichting over de sectoren heen om als werkgever tussen te komen in de kosten die je werknemers maken met een privé voertuig. Maar je sector kan dat wel opleggen. Aan dit principe verandert er niets.

Wil je weten hoe het zit in jouw paritair comité? Ga dan naar ‘Paritaire comités > Jouw PC > Vervoerskosten’ en lees onze analyse.

Wat doet Securex voor jou ?

Wij passen automatisch de juiste tussenkomsten toe voor jouw dossier. Vergeet de afstanden voor het woon-werkverkeer en de correcte vervoersmiddelen niet door te geven in je Securextool.

Volgt jouw paritair comité de cao nr. 19/9? Dan vind je vanaf juni 2024 de aangepaste bedragen terug op Lex4You. Raadpleeg onze Indexlist voor een overzicht van alle sectoren die geïmpacteerd zijn.

Bronnen

Vervoerskosten