Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Collectief verlof en onvoldoende vakantiedagen? Misschien wel recht op werkloosheidsuitkeringen

In de zomermaanden voeren veel bedrijven collectief verlof in. Niet alle werknemers hebben echter voldoende vakantiedagen om die volledige periode vakantie te nemen. Soms hebben ze dan recht op werkloosheidsuitkeringen. Het goede nieuws voor jou is dat er heel wat minder formaliteiten zijn voor dit type werkloosheid.

28 juli 2023

Wanneer is er sprake van collectief verlof voor de werkloosheidsuitkeringen?

De RVA aanvaardt dat werknemers voor twee types collectieve sluiting recht kunnen hebben op werkloosheidsuitkeringen omwille van een collectieve sluiting. Het eerste type is de sluiting van je onderneming omwille van jaarlijkse vakantie. Het tweede is de sluiting van je onderneming omwille van inhaalrust.

Elk type kan zowel voor je bedienden als je arbeiders gebruikt worden.

Wanneer is er sprake van een sluiting omwille van jaarlijkse vakantie?

Voor de RVA is er sprake van een collectieve sluiting omwille van jaarlijkse vakantie als je aan twee voorwaarden voldoet. De eerste voorwaarde is dat je bedrijf gesloten moet zijn. Daarnaast moeten je werknemers tijdens die sluiting gebruik maken van hun wettelijke vakantiedagen. Ook VACANTEX dagen in de textielsector komen daarvoor in aanmerking.

Hebben je werknemers onvoldoende vakantiedagen om die collectieve sluiting te overbruggen? Dan hebben ze recht op werkloosheidsuitekeringen. Een bijkomende voorwaarde is dan wel dat het door de sluiting onmogelijk is om nog te werken. Als er tijdens de sluiting onderhouds- en herstellingswerken worden uitgevoerd, vormt dat echter geen probleem.

De tijdelijke werkloosheid mag ook niet het gevolg zijn van een keuze van de werknemer. Als die bij jou al te veel vakantiedagen heeft opgenomen, dan zal hij geen recht hebben op uitkeringen. Je werknemer moet ook eerst de dagen jeugd- of seniorvakantie opgebruiken. De dagen aanvullende vakantie moeten dan weer niet vooraf gebruikt worden.

Voorbeeld

Stel dat je bedrijf gesloten is van 31 juli tot 13 augustus. Eén van je werknemers is recent bij jou komen werken en heeft nog maar 8 wettelijke vakantiedagen. Die werknemer had immers al 12 vakantiedagen opgenomen bij zijn vorige werkgever waar geen collectief verlof gepland werd.

In dat geval zal je werknemer voor de twee resterende vakantiedagen collectief verlof recht hebben op werkloosheidsuitkeringen.

Wanneer is er sprake van een sluiting omwille van inhaalrust?

Dit type van sluiting wordt niet wettelijk geregeld. Als werkgever moet je je werknemers die onvoldoende inhaalrust hebben opgebouwd dan ook verder laten werken. Je werknemers hebben dan natuurlijk ook recht op loon.

De RVA voorziet wel één uitzondering op deze algemene regel. En dat is in de situatie waarin je werknemer onvoldoende inhaalrust heeft opgebouwd omdat die recent bij jou in dienst is getreden. In dat geval heeft je werknemer wel recht op werkloosheidsuitkeringen.

Welke stappen moet je als werkgever zetten voor dit type werkloosheid?

Het goede nieuws is dat je voor dit type werkloosheid minder administratie moet verrichten dan bij economische werkloosheid.

Zo moet je de RVA, je werknemers en de werknemersorganisaties niet zeven kalenderdagen vooraf informeren over de werkloosheid. Je moet ook geen mededeling voor de eerste effectieve dag tijdelijke werkloosheid in de maand indienen voor dit type werkloosheid.

Je moet je werknemers wel een C3.2A document bezorgen. En de dagen werkloosheid moeten opgenomen worden in het ASR-scenario 5. Maar als je klant bent bij het sociaal secretariaat van Securex, doen wij dat laatste automatisch voor jou.

Meer info nodig?

Wil je meer weten over de tijdelijke werkloosheid omwille van jaarlijkse sluiting? Lees dan ons dossier over dit onderwerp op Lex4You.

Heb je meer vragen over de C3.2A of wil je die documenten aanvragen? Dan kan je terecht bij onze collega’s van Service Operations via aanvraag.tw@securex.be.

Bron

Tijdelijke werkloosheid