Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Binnenkort nieuwe oorzaken van schorsing van de opzegtermijn

In het kader van de omzetting van de Work-Life-richtlijn zullen vanaf 10 november nieuwe oorzaken van schorsing van de opzegtermijn van toepassing zijn bij opzeg door de werkgever.

6 oktober 2022

Update 31 oktober 2022:

Het wetsontwerp dat deze wijzigingen invoert, werd vandaag in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze maatregelen treden dus vanaf 10 november 2022 in werking.

Als de opzegging op 'pauze' wordt gezet

Bepaalde gebeurtenissen zoals jaarlijkse vakantie, ziekte, ongeval, economische werkloosheid, afwezigheid om dwingende redenen, enz. schorsen de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Sommige van deze gebeurtenissen kunnen ook tot gevolg hebben dat de aanvang van de opzegtermijn wordt uitgesteld en/of het verloop ervan wordt geschorst.

Alleen de door de werkgever ter kennis gebrachte opzegtermijn (ontslag) kan echter worden uitgesteld of opgeschort. Als de opzegging uitgaat van een werknemer (ontslagname) verloopt de opzegtermijn normaal en kan deze dus nooit worden geschorst.

Nieuwe schorsingen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven

De Work-Life-richtlijn bevat maatregelen waarmee werknemers hun privé- en beroepsleven beter kunnen combineren. In dat kader wil de Belgische wetgever bepaalde verloven toevoegen aan de lijst van gebeurtenissen die de door de werkgever gegeven opzegtermijn schorsen.

De periodes van verwijdering van een zwangere vrouw, borstvoedingsverlof (preventieve maatregelen) en bevallingsrust schorsen nu al de door de werkgever gegeven opzegtermijn.

Dit is (nog) niet het geval voor geboorteverlof bij de geboorte van een kind, adoptieverlof, verlof om dwingende redenen en het nieuwe zorgverlof. Daarom zullen deze verloven vanaf 10 november 2022 worden toegevoegd aan de lijst van oorzaken van schorsing van de opzegtermijn.

Overzicht van alle schorsingsoorzaken

Wil je weten welke oorzaken van schorsing van de arbeidsovereenkomst momenteel een weerslag hebben op de opzegtermijn? Raadpleeg onze samenvattende tabel (met huidige regels) onder het thema Ontslag & beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Wil je onaangename verrassingen vermijden in het kader van het ontslag van je werknemer? Aarzel niet om vooraf je Legal Advisor Securex te contacteren op het adres myHR@securex.be.

Lees ook: Ontslaan tijdens tijdskrediet of thematisch verlof

Bron

 

 

Ontslag