Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Fiscus geeft 2 maanden betalingsuitstel voor bedrijfsvoorheffing en belastingen

We lijken wel van de ene crisis in de andere te donderen en dat is ook de fiscus niet ontgaan. De pandemie, de overstromingen, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis richtten immers niet alleen rechtstreeks menselijk leed aan, maar zetten ook ondernemingen en burgers financieel zwaar onder druk.

9 november 2022

Om de ondernemingen te ondersteunen, heeft de overheid specifieke steunmaatregelen uitgewerkt:

  • Betalingsuitstel voor bedrijfsvoorheffing en inkomstenbelastingen in het kader van de energiecrisis (officieel bevestigd)
  • Steunzones: verlenging van de toepassingsperiode (nog niet officieel)
  • Werkgevers getroffen door een natuurramp (nog niet officieel)

 

Energiecrisis: betalingsuitstel voor bedrijfsvoorheffing en inkomstenbelastingen

De energieprijzen swingen de laatste maanden de pan uit. Daarnaast is de inflatie ook torenhoog. Ondernemingen worden dus geconfronteerd met zware energie- en loonkosten. Daarom wordt er vanuit fiscale hoek voorzien wordt in betalingsfaciliteiten voor zowel de bedrijfsvoorheffing als de inkomstenbelastingen.

Deze betalingsfaciliteiten zijn officieel als gevolg van de publicatie van de wet van 30 oktober 2022 in het Belgisch Staatsblad.

Betalingsuitstel bedrijfsvoorheffing met twee maanden

Het principe voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing zijn verschillend voor de zogenaamde “maandaangevers” en "kwartaalaangevers".

Werkgevers die maandaangevers zijn, moeten de bedrijfsvoorheffing in principe aan de fiscus voldoen vóór de 15de van de maand volgend op de maand waarop inkomsten worden toegekend.

Voor kwartaalaangevers geldt dan weer de 15de van de maand volgend op de derde maand van het trimester waarop de bedrijfsvoorheffing betrekking heeft als uiterste betaalmoment.

Het verschil tussen maand- en kwartaalaangevers wordt bepaald op basis van de hoogte van het totaalbedrag aan bedrijfsvoorheffing tijdens het vorige jaar.

De wet voorziet nu in een algemeen betalingsuitstel van de bedrijfsvoorheffing voor twee maanden. Voor maandaangevers gaat het over de bedrijfsvoorheffing verbonden aan de maanden november en december. Voor kwartaalaangevers betreft het de bedrijfsvoorheffing verbonden aan het vierde kwartaal van 2022.

Een overzicht

Type aangever

Periode waarin het loon betaald wordt

Normaal betalingsmoment bedrijfsvoorheffing

Nieuw betalingsmoment bedrijfsvoorheffing door uitstel met twee maanden

Maandaangever

November 2022

15 december 2022

15 februari 2023

December 2022

13 januari 2023 (omdat 15 januari een zondag is)

15 maart 2023

Kwartaalaangever

Vierde kwartaal 2022

13 januari 2023 (omdat 15 januari een zondag is)

15 maart 2023

Voor maandaangevers worden de betalingstermijnen dus respectievelijk verlengd van 15 december 2022 naar 15 februari 2023 voor de maand november en van 13 januari 2023 naar 15 maart 2023 voor de maand december.

Kwartaalaangevers zien hun betalingstermijn voor het laatste trimester van 2022 dan weer verlengd tot 15 maart 2023 (i.p.v. 13 januari 2022).

Door dit algemeen betalingsuitstel mag je de bedrijfsvoorheffing dus twee maanden later betalen, zonder dat de fiscus nalatigheidsinteresten of boetes zal opleggen. Op die manier creëert de overheid toch enige financiële ademruimte voor jouw onderneming.

Houd er wel rekening mee dat je dan in februari en maart een hogere, uitgestelde som aan bedrijfsvoorheffing zal moeten voldoen.

Lees meer over de andere steunmaatregelen tijdens de energiecrisis

Ook betalingsuitstel voor de inkomstenbelastingen

Naast de bedrijfsvoorheffing, wordt ook voorzien in een betalingsuitstel van twee maanden voor de inkomstenbelastingen gevestigd bij kohier. Concreet gaat het over alle betalingen voor het aanslagjaar 2022 in de:

  • Personenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Rechtspersonenbelasting
  • Belasting niet-inwoners (zowel natuurlijke personen als rechtspersonen)

De standaard betaaltermijn van twee maanden wordt in deze gevallen dus verlengd naar vier maanden.

Lees meer uitleg over de betalingsmodaliteiten

 

Steunzones: verlening van de toepassingsperiode

Deze maatregel werd aangekondigd, maar is nog niet officieel

Ondernemingen die investeren in steunzones en daardoor nieuwe arbeidsplaatsen creëren, kunnen genieten van een fiscale vrijstelling van 25%.

Steunzones zijn “ontwrichte” zones die door de Gewesten worden afgebakend en waar vroeger diverse sluitingen en collectieve ontslagen plaatsvonden. Momenteel zijn er drie steunzones in Vlaanderen en vier steunzones in Wallonië.

De maximale looptijd van deze steunzones, die momenteel zeven jaar en zes maanden bedraagt, zou nu met twee jaar verlengd worden, dus tot maximum negen jaar en zes maanden. Op die manier wil de overheid het hoofd helpen bieden aan de crisis door de oorlog in Oekraïne.

Voor de steunzones rond Genk en Turnhout bijvoorbeeld betekent dit dat de toepassingsperiode van de steunmaatregel verlengd wordt van 31 oktober 2022 tot 31 oktober 2024.

 

Werkgevers getroffen door een natuurramp

Deze maatregel werd aangekondigd, maar is nog niet officieel

Tot slot zou er ook een nieuwe fiscale vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het leven worden geroepen voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp.

Hoewel deze maatregel is ingegeven door de overstromingen in Wallonië in 2021, zou hij van toepassing zijn op werkgevers uit alle gewesten.

Ook deze maatregel is nog officieus en moet nog verder uitgewerkt worden.

 

Wat doet Securex voor jou? 

Je kan de bedragen bedrijfsvoorheffing tegen de nieuwe uitgestelde vervaldata betalen.

Betaal je jouw facturen via domiciliëring dan kan je ons via sss.accountancy@securex.be laten weten dat je toch van dit uitstel wil genieten.

 

Bron

Fiscaal nieuws
Oorlog in Oekraïne en energiecrisis
Bedrijfsvoorheffing