Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

#Back2School: wie mag afwezig zijn om een opleiding te volgen?

Bepaalde werknemers kunnen van het werk afwezig blijven om een bepaalde vorming te volgen. Tijdens deze afwezigheid behoudt de werknemer in principe het recht op betaling van zijn normaal loon. Je kan dit loon nadien bij de bevoegde gewestelijke dienst terugvorderen.

1 september 2022

Het betreft het zogenaamde betaald educatief verlof, in Vlaanderen opleidingsverlof genoemd. Wie heeft hier recht op?

Voltijdse werknemers

Enkel werknemers uit privésector en contractuelen bij autonome overheidsinstelling

Alle werknemers uit de privésector en de werknemers die contractueel tewerkgesteld zijn bij een autonome overheidsinstelling kunnen betaald educatief verlof opnemen indien ze voltijds tewerkgesteld zijn. Vlaams opleidingsverlof daarentegen kan enkel opgenomen worden door werknemers uit de privésector.

Hun leeftijd, hun nationaliteit, hun statuut (arbeider, bediende, handelsvertegenwoordiger, ...) of de duur van hun arbeidsovereenkomst (bepaalde of onbepaalde duur) speelt geen rol.

Onder voltijdse tewerkstelling verstaat men de tewerkstelling die overeenstemt met de voltijdse arbeidsduur zoals die door de bevoegde paritaire comités in de verschillende sectoren vastgesteld is.

Cumul van verschillende deeltijdse banen

De voltijdse tewerkstelling kan eveneens voortvloeien uit de optelsom van verschillende deeltijdse tewerkstellingen bij verschillende werkgevers of in het kader van verschillende contracten. In een dergelijk geval staat de duur van het verlof dat door elke werkgever toegekend moet worden, in verhouding tot de duur van de tewerkstelling bij elk van hen.

Bepaalde deeltijdse werknemers

Enkel de volgende deeltijdse werknemers hebben recht op betaald educatief verlof:

  • De werknemers die minstens 4/5 tewerkgesteld zijn
  • De werknemers die deeltijds met een variabel uurrooster werken. In het Vlaams Gewest moeten deze werknemers minstens halftijds werken.
  • De werknemers die met een vast uurrooster ten minste halftijds en minder dan 4/5 werken, maar enkel voor beroepsopleidingen die zij tijdens de arbeidsuren volgen waarbij minstens één lesuur samenvalt met de werkuren.
  • In het Vlaams Gewest kunnen werknemers die meer dan halftijds werken met een deeltijds vast uurrooster Vlaams opleidingsverlof opnemen. Werknemers in dit gewest die exact 50% werken met een vast uurrooster, moeten het verlof opnemen tijdens de lesuren die samenvallen met de werkuren.

Proportioneel recht

Deze deeltijdse werknemers hebben recht op betaald educatief verlof in verhouding tot de voltijdse wekelijkse arbeidsduur zoals bij CAO of wet bepaald.

Voor het Vlaams opleidingsverlof hebben deeltijdse werknemers recht op een proportioneel deel van het plafond van 125 uur opleidingsverlof. Zo kan een werknemer die 80% werkt maximaal recht hebben op 100 uur (125 x 0,8) Vlaams opleidingsverlof.

Maar ook…

Sommige werknemers met een specifiek contract, zoals uitzendkrachten, hebben ook recht op betaald educatief verlof of het Vlaams opleidingsverlof. Andere werknemers zijn daarentegen uitgesloten, zoals de werknemers uit de publieke sector en de leerlingen met een (stage)overeenkomst alternerende opleiding.

Meer weten

Voor meer informatie kan je steeds onze uitleg over het betaald educatief verlof (en het Vlaams opleidingsverlof) raadplegen onder het thema "Vakantie en afwezigheid / Tijd voor de werknemer". Er bestaat een informatiefiche per gewest. 

Bronnen

 

Nieuws
Tijd voor de werknemer