Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Auteursrechten in het vizier van de fiscus

Dit jaar hebben de belastingautoriteiten, net als in de twee voorgaande jaren, beslist geen controleacties aan te kondigen. Toch lijkt het erop dat in 2022 de auteursrechten in het vizier van de fiscus komen.

31 maart 2022

Vorig jaar had minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, al aangekondigd dat hij misbruik van auteursrechten wilde bestrijden. De reden? Het lijkt erop dat de auteursrechtenregeling te veel wordt gebruikt om loonpakketten te verbeteren.

Een voordelige belastingregeling

Via auteursrechten kunnen auteurs van originele werken de economische vruchten van hun werk plukken. In België komen compenserende vergoedingen voor de overdracht van auteursrechten in aanmerking voor een gunstige fiscale regeling. Ze worden beschouwd als inkomsten uit roerende goederen.

Als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden, worden auteursrechten niet onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing maar aan de roerende voorheffing, tegen een voordelig tarief van 15% (exclusief gemeentebelastingen).

Een systeem dat te veel wordt gebruikt

Vandaag wordt dit systeem vaak op een oneigenlijke manier gebruikt. Opdat er sprake zou zijn van auteursrecht moet normaliter een oorspronkelijk werk worden gecreëerd. In de praktijk wordt dit begrip echter ruim geïnterpreteerd, zodat het auteursrecht een wijdverbreide tool om het loon te verbeteren is geworden. Veel werknemers genieten (ten onrechte) van de voordelige auteursrechtenregeling. En het moet gezegd worden dat er regelmatig misbruik van wordt gemaakt.

De fiscus is van plan deze misbruiken te bestrijden door een striktere toepassing van de toepassingsvoorwaarden.

De fiscus zou bijvoorbeeld de creativiteitscoëfficiënt van de werknemer kunnen controleren. Deze coëfficiënt wordt bepaald in verhouding tot de tijd die de werknemer besteedt aan creatieve en niet-creatieve taken. De fiscus zou zo kunnen oordelen dat de vergoeding voor de overdracht van auteursrechten te hoog is in verhouding tot de arbeidstijd die aan creatieve taken wordt besteed.

Een ander voorbeeld is dat de fiscus niet aanvaardt dat de volledige inkomsten bestaan uit een overdracht van auteursrechten. Verleen dus geen auteursrecht aan een werknemer zonder andere bezoldiging!

De regering werkt momenteel aan een ingrijpende belastinghervorming, met onder meer de invoering van fraudebestrijdingsmaatregelen om misbruik te voorkomen.

Er worden dan ook meer controles verwacht op systemen om het loon te verbeteren. Die strijd tegen fraude zou moeten leiden tot een betere inning van de belastingen.

In dit opzicht heeft de fiscus onlangs de verplichting ingevoerd om een fiscale fiche op te stellen voor inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten, en dit vanaf inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022).

Een proactieve aanpak

Voor het derde jaar op rij kondigt de fiscus in 2022 geen specifieke controles aan. De reden hiervoor is de coronacrisis, waarvan de gevolgen voor de controlemaatregelen nog gedeeltelijk onbekend zijn, maar ook en vooral het streven van de belastingautoriteiten om een proactieve aanpak te volgen ten aanzien van de belastingplichtigen.

De aankondigingen van specifieke controles die traditioneel tot 2019 werden gedaan, kwamen immers vaak op een moment dat het al te laat was om de situatie te regulariseren.

Het lijkt erop dat de fiscus de belastingplichtigen nu de gelegenheid willen geven om de nodige maatregelen te nemen om hun zaken op orde te brengen voordat de controles plaatsvinden.

Raadpleeg voor meer informatie over auteursrechten ons artikel van 24 november 2021 op Lex4You.

Wat doet Securex voor u?

Twijfelt u of een creatie van uw medewerker beschermd is? Onze Consultingdienst kan u begeleiden bij het invoeren van auteursrechten. Contacteer onze specialisten via consultinglegal@securex.be.

Fiscaal nieuws