Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Aangifte forfaitaire belastingplichtigen - Wat zijn de uiterste indieningsdata?

Voor belastingbetalers die onder het forfaitair stelsel vallen, gelden andere indieningsdata in de personenbelasting dan voor de andere belastingplichtigen.

15 december 2023

Belastingplichtigen die onder het forfaitair stelsel vallen, worden niet belast op basis van hun werkelijke inkomsten, maar wel op basis van een forfait per sector. 

Let op: deze regeling verdwijnt voor kleinhandelaars vanaf 2028

Verlies volgende data niet uit het oog!

De uiterste indieningsdatum van de aangifte in de personenbelasting voor de forfaitaire belastingplichtigen is 15 januari 2024 en dit zowel voor de papieren versie als voor de aangifte via Tax-on-web.

Er is geen bijkomende termijn voorzien voor de mandatarissen van landbouwers (gewone en speciale teelten). Ze beschikken ook tot en met 15 januari 2024 om hun aangifte in te dienen (op papier of elektronisch via Tax-on-web).

Bron

Fiscaal nieuws