Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Arbeidsdeal: 11 doelstellingen om meer mensen te laten werken

Na maanden van onderhandelen heeft de regering een akkoord bereikt over de arbeidsdeal. Het akkoord zou meer flexibiliteit voor zowel werkgevers als werknemers moeten bieden.

16 februari 2022

Zo zal het makkelijker worden om voltijds op vier dagen te werken. Voor werknemers in co-ouderschap zal het mogelijk zijn om de ene week meer te werken dan de andere. In de e-commerce zal avondwerk (het gaat om arbeid tussen 20 en 24 uur) dan weer makkelijker kunnen worden ingevoerd.

Er zal ook een individuele opleidingsverplichting uitgewerkt worden. Werknemers die ontslagen worden zouden tijdens hun opzegperiode al bij een andere werkgever kunnen werken.  En dat terwijl ze nog een arbeidsovereenkomst hebben bij hun oorspronkelijke werkgever.

Let op, deze maatregelen moeten nog verder uitgewerkt worden. Ze zijn dus nog niet officieel. Zodra we concrete informatie hebben, leest u het op Lex4You.

Welke maatregelen kondigt de regering aan?

De regering wil een werkpakket invoeren. Dat pakket zal focussen op 11 doelstellingen om de arbeidsmarkt aan te passen. Deze maatregelen moeten helpen om in 2030 een tewerkstellingsgraad van 80% te halen.

De regering zal de volgende maatregelen invoeren:

 • Creatie van nieuwe werkgelegenheid. Hiervoor zal het onder andere makkelijker gemaakt worden om avondwerk in te voeren in de e-commerce
 • Aanpak van de knelpuntberoepen. Er zal specifiek aandacht besteed worden aan maatregelen om de knelpuntberoepen weg te werken
 • Versterking van het traject voor voortgezette opleiding. Om deze doelstelling te bereiken zal er onder andere een individueel recht op opleidingen worden ingevoerd
 • Meer vrijheid bieden om privé- en beroepsleven te combineren. De regering wil het eenvoudiger maken om voltijds te werken in 4 dagen. En er zal ook werk gemaakt worden van het recht op deconnectie
 • Betere sociale bescherming door de werkgelegenheid te versterken. Hierbij denkt de regering voornamelijk aan een beter statuut voor de platformwerknemers
 • Invoering van een transitietraject om de overgang van de ene baan naar de andere te vergemakkelijken in geval van ontslag. Zo zouden werknemers tijdens de opzegperiode al aan de slag kunnen gaan bij een potentiële nieuwe werkgever
 • Wijziging van de opzegtermijnen van meer dan 30 weken in opleidings- en outplacementperiode. Dit moet werknemers met een tamelijk hoge anciënniteit helpen om sneller een nieuwe job te vinden
 • Verhoging van het minimumloon
 • Een plan om langdurig uitgesloten personen weer op het goede spoor te krijgen. Daarbij moet gedacht worden aan de verdere uitwerking van de responsabiliseringsbijdrage als een werkgever te veel werknemers in invaliditeit heeft 
 • Een pakket maatregelen om werken aantrekkelijker te maken. Hiervoor zal de regering een kleine taxshift uitwerken
 • Versterking van de dialoog en de samenwerking met de deelgebieden. De regering wil hiermee de interregionale mobiliteit en interacties tussen VDAB-Forem-Actiris bevorderen

Wat doet Securex voor u?

Deze maatregelen zijn nog niet officieel. Zodra we meer informatie hebben over de concrete invulling van deze arbeidsdeal, leest u het op Lex4You.

Bronverwijzing

Arbeidsdeal