Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Actieplan sociale fraude 2022-2025: even uw aandacht

Onlangs werd door de SIOD (dat is de sociale inlichtingen en opsporingsdienst) een actieplan in de strijd tegen de sociale fraude en de sociale dumping opgesteld. Dit strategisch plan is breder dan het traditionele jaarlijkse operationeel plan en vormt tevens het sociale luik van het actieplan in de strijd tegen de sociale en fiscale fraude.

21 februari 2022

Waarom een multidisciplinair actieplan?

Men wil komen tot een inclusieve arbeidsmarkt met gezonde en veilige werkplekken, waar het welzijn van elke werknemer wordt gegarandeerd.

Wat zijn de doelstellingen van dit actieplan?

De regering wil sociale fraude streng aanpakken omdat dit :

  • De sociale zekerheid ondermijnt
  • De goede werking van de arbeidsmarkt belemmert
  • De economie verstoort wat leidt tot oneerlijke concurrentie
  • Wat dan weer een impact heeft op onze jobs.

Wat zijn de krachtlijnen van dit plan?

De krachtlijnen zijn gebaseerd op 7 objectieven en 6 operationele doelstellingen :

Objectieven

Operationele doelstellingen 

Sociale fraude en sociale dumping verminderen door de Europese en internationale samenwerking te versterken.

Strijd tegen sociale dumping

Het waarborgen van het concurrentievermogen van onze bedrijven en daarmee het garanderen van eerlijke concurrentie.

Strijd tegen niet-aangegeven arbeid

Het waarborgen van het concurrentievermogen van onze bedrijven en daarmee het garanderen van eerlijke concurrentie.

Strijd tegen uitkeringsfraude

Een inclusieve arbeidsmarkt creëren die de veiligheid en de gezondheid op het werk garandeert voor alle werknemers.

Strijd tegen mensenhandel en economische uitbuiting

Versterking van de inspectiediensten om te zorgen voor een grotere capaciteit om op te treden en een grotere slagkracht.

Een inclusieve arbeidsmarkt die de veiligheid en de gezondheid op het werk garandeert voor alle werknemers

Vereenvoudiging van de administratie (met inbegrip van de digitalisering), de wetgeving en verbetering van de informatie om de transparantie te vergroten, onbedoelde onregelmatigheden te voorkomen en social engineering te bestrijden.

Strijd tegen bijdragefraude

Het voorkomen van sociale fraude.

 

Flitscontroles 2022

Bepaalde sectoren blijven risicosectoren voor wat betreft sociale fraude. Daarom werden er voor 2022 werden er flitscontroles voorzien in de volgende sectoren :

Bewakingssector (PC 317)

Januari

Transportsector (PC 140 + koerierdiensten)

februari

Bouwsector (PC 124)

Mei

Horeca (PC 302)

Juli

Land – en tuinbouw (PC 144 en 145)

September

Grootsteden (inclusief carwash – PC 112)

November

Welke nieuwe trends zullen extra gecontroleerd worden ?

Het gaat hier onder meer over :

  • het misbruik van vrijwilligersstatuut door buitenlandse studenten
  • detacheringsfraude met arbeidskaarten
  • Organisatie van sociale dumping op het grondgebied van België, via ‘paritair comité shopping…

Maar ook in bepaalde sectoren ziet men nieuwe fraude trends verschijnen :

  • Bouwsector : vb. gedetacheerde bouwondernemingen die in Limosa niet de sector bouw opgeven, maar zich eerder laten indelen in de restcategorie om zo bepaalde verplichtingen (= de zegelverplichtingen) te ontlopen.
  • Horeca : overtreding van werk- en rusttijden (vooral voor jongeren), onderbetaling, overtredingen reglementering tijdelijke werkloosheid, illegale tewerkstelling, alsook economische uitbuiting.
  • Transport : illegale cabotage (waarbij men soms gebruik maakt van voertuigen met Belgische kentekens zodat fraude moeilijker op te sporen is), sociale dumping, postbusvennootschappen, tachograaffraude

Better safe than sorry

Met dit actieplan gaan de inspectiediensten nu verder aan de slag.Wilt u zeker zijn of u alle loon- en arbeidsvoorwaarden correct toepast en dat uw arbeidsreglement up-to-date is? Contacteer dan nu uw Securex Legal Advisor via myhr@securex.be.  Of toch graag een volledige audit van de toepasselijke loon- en arbeidsvoorwaarden in uw onderneming ? Neem dan zeker contact met onze legal consultants via consultinglegal@securex.be.

Ontbreekt er nog een arbeidsdocument? Kijk dan even in onze e-Shop waar u verschillende modeldocumenten kan downloaden.

Bron

Bouwsector
Horeca
Transportsector
Flitscontroles
Sociale inspectie en sancties