Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Aanvullend pensioen bedienden bouwsector: betaal geen twee keer

Heeft jouw bouwonderneming (PC 124) een eigen aanvullend pensioen voor de bedienden? Stuurt dan vóór 1 juni 2023 naar Constructiv het bewijs dat jouw plan minstens gelijkwaardig is aan het nieuwe sectorale pensioenplan. Anders betaal je straks twee keer.

22 mei 2023

Een sectoraal aanvullend pensioen: voor wie?

De bedienden die genieten van het sectoraal aanvullend pensioen zijn:

  • De bedienden werkzaam in paritair comité nr. 200 (Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor bedienden)
  • Die werken in een onderneming of technische bedrijfseenheid waarvan de arbeiders behoren tot het paritair comité nr. 124 (Bouwbedrijf)

Lees meer : ‘Invoering sectoraal pensioenplan bedienden’

En wat als je al een aanvullend pensioen op ondernemingsvlak hebt?

Indien je op ondernemingsvlak al een eigen aanvullend pensioenplan hebt ingevoerd voor je bedienden, kan je vragen om buiten toepassingsgebied van het sectoraal plan te blijven. Door dat te doen, voorkom je dat je dubbel betaalt. Als jouw onderneming het kengetal 'bouw' heeft, zal de RSZ voor de bijhorende bediendenlonen automatisch een percentage innen om het sectoraal aanvullend pensioen te financieren. Wil je dat niet? Dan moet je ten laatste op 1 juni actie ondernemen.

Wat zijn de voorwaarden?

Je ondernemingsplan moet minstens gelijkwaardig zijn aan dat van de sector. Dit is een eerder technische aangelegenheid, want je hebt pensioenstelsels van verschillende types.

Wat moet je doen?

Omdat het een zekere expertise vraagt om de gelijkwaardigheid te onderzoeken, moet je dit overlaten aan een actuaris van je verzekeringsmaatschappij. Die zal het model voor jou invullen. Dit is het actuarieel attest.

Daarnaast moet je ook nog een schriftelijke verklaring invullen.

Beide documenten moeten ten laatste op 1 juni 2023 aangetekend verzonden worden naar het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Aanvullende Pensioenen Bouwbedrijf- fbzp-fsep Constructiv, Koningsstraat 132 bus 3, 1000 Brussel.

En in de toekomst?

Telkens wanneer de sector het bijdragepercentage aanpast, zullen we je verwittigen. Je moet deze stappen dan opnieuw doorlopen. Zo blijft de gelijkwaardigheid te allen tijde gewaarborgd en blijf je buiten het toepassingsgebied van het sectorplan.

Meer lezen?

We informeerden reeds over de invoering van het sectoraal aanvullend pensioenplan voor de bedienden uit de bouwsector in dit artikel.

Bron

Aanvullend pensioen voor werknemers
Bouwsector