Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Aanvullend pensioen voor de bedienden uit de bouwsector

Vanaf 2023 hebben ook de bedienden uit de bouwbedrijven (PC 200) recht op een aanvullend pensioen. Heb je al een eigen ondernemingsplan voor hen? Dan moet je de gelijkwaardigheid van dit plan bewijzen aan de hand van een actuarieel attest en dit tegen 1 juni 2023.

8 februari 2023

Vanaf 2030 mogen er geen verschillen meer bestaan tussen de aanvullende pensioenen van de arbeiders en bedienden uit eenzelfde sector of ondernemingsactiviteit.

De bouwsector geeft alvast het goede voorbeeld.

De bedienden uit de bouwsector vinden we terug in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200). In dit paritair comité bevinden zich ook heel wat bedienden die tot andere arbeiderssectoren dan het bouwbedrijf behoren (vandaar ook ‘aanvullend’ paritair comité).

De sector heeft onlangs een cao uitgewerkt om te bepalen welke bedienden betrokken zijn bij deze harmonisatie.

Over welke bedienden gaat het?

  • Het gaat om de bedienden uit PC 200 die bij een werkgever werken die ook arbeiders tewerkstelt die onder de bevoegdheid van PC 124 vallen
  • Deze bedienden moeten volledig of deels tewerkgesteld worden in de ondernemingsactiviteit Bouw
  • De arbeiders en bedienden waarvan sprake moeten bovendien in dezelfde technische bedrijfseenheid werken

Wat als er meerdere paritaire comités voor arbeiders bevoegd zijn binnen de onderneming?

Wanneer je arbeiders tewerkstelt in meerdere paritaire comités (bijvoorbeeld PC 124 en PC 126), dan moet uitgemaakt worden aan welke ondernemingsactiviteit de bedienden moeten gekoppeld worden. Ofwel kunnen ze toegewezen aan de ene of de andere ondernemingsactiviteit ofwel moet de toewijzing gebeuren aan de hand van het hoofdzakelijkheidscriterium. Er wordt dan gekeken in welk paritair comité je de meeste arbeiders tewerkstelt en er wordt dan op dat moment een foto genomen.

Tenzij de activiteiten of het personeelsbestand van je onderneming daarna duurzaam en significant wijzigen, blijven de bedienden toegewezen aan deze ondernemingsactiviteit.

Aansluiting en bijdragen

Alle bedienden die bij de RSZ gekend zijn onder de kengetallen van de bouwsector (024, 026, 044 of 054) worden automatisch aangesloten bij het nieuwe sectoraal aanvullend pensioen (SAP) Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw.

De bijdragen zullen geïnd worden via de RSZ (dus via je Securex-facturen). De patronale bijdrage is vastgelegd op 1,30% van het loon. Onder loon wordt verstaan: het gewone loon, maar ook premies gelinkt aan prestaties, gewaarborgd loon, voordelen in natura...). Ook op opzegvergoedingen zal de bijdrage verschuldigd zijn. Eindejaarspremies en dubbel vakantiegeld worden uitgesloten uit de berekeningsbasis.

De werkgevers zullen slechts vanaf 2024 bijdragen betalen. Maar de rechten worden al dit jaar opgebouwd. Er zullen dus regularisaties moeten gebeuren voor bedienden die in tussentijd de sector zouden verlaten. In 2024 zal je dubbele bijdragen betalen om het gebrek aan bijdragen in 2023 in te halen.

Eigen pensioenplan?

Beschik je op ondernemingsniveau al over een aanvullend pensioen voor je bedienden en is dat minstens gelijkwaardig aan het sectoraal aanvullend pensioen? Dan kan je via een actuarieel attest vragen om buiten het toepassingsgebied van het sectoraal plan te blijven. We zullen dan voor jouw dossier geen bijdragen doorstorten aan de RSZ. Je blijft dit dan zelf beheren.

De verklaring ‘buiten toepassingsgebied’ dient te gebeuren via een model dat vastgelegd is bij cao. Contacteer je verzekeraar om dit te laten invullen door een actuaris. Je moet het attest overmaken aan Constructiv tegen ten laatste 1 juni 2023 via aangetekende brief.

Telkens de sector de bijdragen van het SAP zal verhogen, zal je een nieuw actuarieel attest nodig hebben om de gelijkwaardigheid aan te tonen van je ondernemingsplan.

Inrichter

Het Fonds voor Bestaanszekerheid Constructiv is de inrichter van het SAP Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw (en ook van het plan voor de arbeiders). Het beheer wordt overgelaten aan Pensio B. Zij beheren ook het Construo Plan van de arbeiders.

Wat met de tijdelijke jaarpremie in PC 200?

Het doel van de tijdelijke jaarpremie bestaat erin budget opzij te houden om de aanvullende pensioenen van arbeiders en bedienden te harmoniseren. Daarom vervalt het recht op deze premie vanaf 2023 voor de bedienden die onder het toepassingsgebied van het sectoraal aanvullend pensioen Bedienden Ondernemingsactiviteit Bouw vallen.

Wat moet je doen?

Heb je een eigen aanvullend pensioen voor je bedienden en wens je dat te behouden? Stuur tegen ten laatste 1 juni 2023 het actuarieel attest op volgens model in bijlage naar Constructiv.

Heb je een aanvullend pensioen bij Securex, neem dan contact op met leven@securex.be. Wij doen het nodige voor jouw attest.

Wat doet Securex voor jou?

We houden je op de hoogte van eventuele verdere stappen.

Meer info?

Je kan alles nalezen op de website van Pensio B.

Heb je nog vragen of bevind je je in een specifieke situatie neem dan contact op met Constructiv via info@fbzp.be

Bouwsector