Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Aangifteformulier personenbelasting 2023 gepubliceerd

Het model van het aangifteformulier voor jouw aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) werd onlangs gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

11 april 2023
Deze pagina is bijgewerkt naar aanleiding van het bericht van 16 oktober van de FOD Financiën.

Door uitzonderlijke omstandigheden de afgelopen dagen (hackeraanvallen op de federale diensten), heeft de minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, beslist :

Opgelet: voor de betaling van de verschuldigde btw geldt geen uitstel, die moet tegen 20 oktober 2023 gebeuren.

Hieronder vatten we de belangrijkste nieuwigheden voor jou samen. Op die manier kunnen jouw werknemers hun belastingaangifte met kennis van zaken indienen en loop je geen enkel voordeel mis.

Tax-on-web is beschikbaar voor de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2023.

Verlenging vrijstelling op de bijkomende vrijwillige overuren

Initieel werd tijdens de coronapandemie voor het tweede en vierde kwartaal van 2020 het aantal vrijwillige overuren verhoogd van 100 tot 220 uren in de zorgsector en in andere cruciale sectoren en essentiële diensten. Die extra overuren zijn fiscaal en sociaal vrijgesteld.

Concreet hoefde je geen belasting te betalen op de bezoldigingen voor die 120 bijkomende vrijwillige overuren. Die maatregel werd uiteindelijk verlengd tot 30 juni 2021 voor werkgevers in de zogenoemde cruciale sectoren in de strijd tegen de COVID 19-pandemie.

In de daaropvolgende periode van 1 juli tot en met 31 december 2022 konden niet alleen de cruciale sectoren, maar alle sectoren beroep doen op 120 extra vrijwillige overuren. Die verlenging en uitbreiding was één van economische relancemaatregelen van de regering na de pandemie.

Het aangifteformulier voor aanslagjaar 2023 bevat dan ook twee nieuwe codes. In vak IV, rubriek A, subrubriek A.11 kunnen ze de overuren aangeven onder de nieuwe codes 1378 en 1379. Ook bedrijfsleiders kunnen van hetzelfde voordeel genieten. Zij moeten hun vrijwillige overuren aangeven in vak XVI, rubriek 6, a), onder de codes 1423 en 1424.

Lees meer: ‘Relance-overuren onmiddellijk van toepassing in afwachting van de wet’

 Belastingvoordeel gepensioneerden in de zorgsector

Vorige zomer nam de regering noodmaatregelen om het personeelstekort in de zorgsector te verhelpen. Een van de maatregelen op korte termijn was om gepensioneerden vanaf 65 jaar die bijklussen in de zorg afzonderlijk te belasten tegen 33 % en vrij te stellen stelling van persoonlijke RSZ-bijdragen. Die voordelige behandeling geldt voor de extra inkomsten die ze ontvangen uit hun werk in de zorgsector, tussen 1 juli 2022 tot 31 maart 2023.

In het aangifteformulier voor aanslagjaar 2023 is dat voordeel nu te vinden in de nieuwe categorie ‘gepensioneerden in de zorgsector’, onder de reeds bestaande code 1263 voor bezoldigingen van gelegenheidswerkers in de horeca.

Lees meer: ‘Maatregelen op komst om het personeelstekort in de zorgsector aan te pakken’

Aanpassing aangifte inkomsten uit verenigingswerk

Het aangifteformulier houdt rekening met het nieuw fiscaal stelsel voor verenigingswerkers dat sinds 2022 van toepassing is.

Via een wet van 26 april 2022 worden de vergoedingen uit verenigingswerk namelijk als diverse inkomsten belast aan een tarief van 20 %, met een forfaitaire kostenaftrek van 50 %. In de praktijk betaal je dus slechts 10% belasting op inkomsten uit verengingswerk.

Op die inkomsten moet je als werkgever geen bedrijfsvoorheffing inhouden.

De voordelige fiscale behandeling geldt echter met terugwerkende kracht voor inkomsten die vanaf 1 januari 2022 afkomstig zijn uit verenigingswerk. Tot aan de publicatie van deze wet in het Belgisch Staatsblad op 6 mei 2022 bestond echter onduidelijkheid of er al dan niet bedrijfsvoorheffing diende te worden ingehouden op deze inkomsten. Om de in die periode ingehouden bedrijfsvoorheffing te kunnen verrekenen met de uiteindelijk verschuldigde belasting, voorziet het aangifteformulier dan ook in een nieuwe code 1465.

Lees meer: ‘Verenigingswerk: nieuwe fiscale regels’

Fiscaal voordeel verhoogde kilometervergoeding

Verhoogde jij ook de kilometervergoeding voor de dienstverplaatsingen (bv. klantenbezoeken) van jouw werknemers met hun privévoertuig? Dan kreeg je voor de periode tussen 1 maart en 31 december 2022 tijdelijk een fiscaal voordeel onder de vorm van een zogenaamd “belastingkrediet”. Deze maatregel wil werkgevers aanmoedigen om het maximaal vrijgestelde bedrag aan kilometervergoeding te betalen.

Het belastingkrediet is een percentage dat je mag aftrekken van je belastbaar inkomen. Zo wordt je uiteindelijke belasting lager en kan je de kost van een hogere kilometervergoeding compenseren.

Je kan dit voordeel nu aanvragen via de nieuwe code 1760 en 2760 in het aangifteformulier.

Lees meer: ‘Fiscaal voordeel “kilometervergoeding” voor werkgevers gepubliceerd’

Niet geslacht maar leeftijd van de partners bepaalt nu de kolom

Tenslotte bevat het aangifteformulier nog een kleine praktische wijziging. Vanaf nu moeten bij een gezamenlijke aangifte de gegevens van de oudste partner in de linkerkolom en de gegevens van de jongste partner in de rechterkolom vermeld worden. Voordien moest de man immers zijn gegevens in de linkerkolom vermelden en de vrouw haar gegevens in de rechterkolom (bij koppels van verschillend geslacht).

Wat zijn de aangiftetermijnen in 2023?

De FOD Financiën geeft bijkomende uitleg voor mandatarissen over onderstaande indieningstermijnen in haar bericht van 5 mei 2023. 

De aangiftetermijnen werden grondig gewijzigd. Het verschil tussen de aangiftetermijnen voor burgers en mandatarissen (boekhouders, accountants, belastingconsulenten, …) verdwijnt. Het wordt vervangen door een nieuw onderscheid tussen ‘eenvoudige’ en ‘complexe’ aangiften. De ‘complexe’ aangiften zijn aangiften waarin sprake is van winsten of baten, bezoldigingen aan bedrijfsleiders, bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten of buitenlandse beroepsinkomsten.

De mandataris of de belastingplichtige kan wel uitstel vragen om ernstige redenen en overmacht.

Het verschil tussen de aangiftetermijn voor de papieren aangifte en de elektronische aangifte blijft wel bestaan. 

De nieuwe aangiftetermijnen zijn:

Voor een ‘eenvoudige’ aangifte

  • Papieren aangifte: 30 juni 2023
  • Elektronische aangifte: 15 juli 2023

Voor een ‘complexe’ aangifte

  • Papieren aangifte: 30 juni 2023
  • Elektronische aangifte: 18 oktober 2023

Hoe Securex jou helpt

Je kan de voorbereidende documenten van de belastingaangifte alvast hier vinden.

Bron

Fiscaal nieuws