Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen

Maatregelen op komst om het personeelstekort in de zorgsector aan te pakken

De ministerraad keurde diverse maatregelen goed om het tekort aan personeel in de zorgsector op korte termijn op te vangen.

2 augustus 2022

Maatregelen van toepassing tot 31 december 2022

De regering voorziet verschillende tijdelijke maatregelen waardoor op korte termijn extra personeel kan worden ingezet in de zorg. Deze maatregelen blijven van toepassing tot 31 december 2022. Waarna ze eventueel voor zes maanden kunnen worden verlengd.

Concreet zal een CAO afgesloten worden die voorziet in de voorrang voor deeltijdse werknemers om:

  • Een vacante betrekking bij werkgever in te vullen
  • Een contract van onbepaalde duur te krijgen

De regelgeving wordt zo aangepast dat gepensioneerden vanaf 65 jaar die op 1 juli 2022 gepensioneerd zijn niet nadelig belast worden op de extra inkomsten uit werk in de zorgsector. De prestaties zullen afzonderlijk belast worden aan een tarief van 33% en vrijgesteld zijn van persoonlijke RSZ-bijdragen. 

Vrijwilligers in de sector krijgen in 2022 hogere vergoeding

Bovendien wordt de maximale jaarlijkse forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers die in 2022 actief zijn in de zorgsector, inclusief de vaccinatiecentra, verhoogd.

Concreet zal de jaarlijkse onkostenvergoeding naar 3.684 euro (2.479 euro niet-geïndexeerd) worden gebracht. Vrijwilligers die de maximale dagvergoeding ontvangen, kunnen zo tot 100 dagen in plaats van 74 dagen actief zijn.

Studenten: neutralisatie van de uren gepresteerd in het 3de en 4de kwartaal van 2022

Tenslotte zullen het aantal uren studentenarbeid in een zorginstelling in het derde en vierde kwartaal van 2022 niet in aanmerking komen voor het quotum van 475 uren per jaar. ​

Deze maatregelen moeten nog officieel bekrachtigd worden.

Bron

Coronavirus