Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

600 uur studentenarbeid in 2023 en 2024

Het jaarplafond van 475 uur studentenarbeid wordt in 2023 en 2024 verhoogd tot 600 uur. Als werkgever kan je een student dit jaar dus meer uren tewerkstellen. Let daarbij wel op dat je alle voorwaarden naleeft.

15 mei 2024

Wat houdt het jaarplafond van 600 uur in?

Jij en je student kunnen enkel van het RSZ-voordeeltarief gebruik maken als de student hoogstens 600 uren per kalenderjaar werkt. Dat is een nieuw plafond dat vanaf dit jaar geldt. De wetgever zal dit tegen eind 2024 evalueren.

De verminderde RSZ-bijdrage bedraagt steeds 8,13% en is samengesteld als volgt:

  • 5,42% voor rekening van de werkgever (hier moet nog 0,01% bijgevoegd worden voor het Asbestfonds)
  • 2,71% voor rekening van de student

Hoe zit het fiscaal?

Over het algemeen is er geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de eerste 600 uren studentenarbeid per kalenderjaar die onderworpen zijn aan de verminderde solidariteitsbijdragen.

De regels over de inhouding van de bedrijfsvoorheffing op de inkomsten werden aangepast. Zo wordt er ook op fiscaal vlak in 2024 rekening gehouden met het plafond van 600 uur.

De 3 andere voorwaarden

Naast het jaarplafond mag je ook de drie andere voorwaarden voor het voordelig RSZ-tarief niet uit het oog verliezen:

  • Er moet een schriftelijke studentenovereenkomst worden gesloten (voor een periode van maximaal twaalf ononderbroken maanden)
  • De studentenarbeid moet worden verricht tijdens de perioden van niet-verplichte aanwezigheid in de lessen
  • Tot slot moet voor de tewerkstelling van de student een Dimona STU-aangifte (per kwartaal) worden verricht, en dit ten laatste op de dag waarop de student het werk aanvat. De Dimona te laat verrichten is een dure fout. In dat geval worden immers alle gewerkte uren geacht buiten het contingent te vallen. Er worden dan de gewone socialezekerheidsbijdragen op ingehouden. Of anders gezeg: met een tijdige Dimona kan je werkuren als student reserveren. 

Controleer hoeveel uren jouw student al heeft gewerkt

Je kan het resterende dagenquotum voor het kalenderjaar controleren via de toepassing Student@work. Zo moet je niet wachten tot je de student via de Dimona aangeeft om te weten of het maximaal aantal toegestane uren is overschreden.

Je kunt studenten ook vragen om een attest te bezorgen waardoor je het saldo aan uren kent. Dit attest bevat een toegangscode tot de applicatie, die je een overzicht geeft van de meest recente situatie van de student, met name het aantal gewerkte uren. De student kan het quotum gemakkelijk raadplegen via de gratis toepassing Student@work.

Meer weten?

Je vindt volledige informatie over de spelregels voor de toepassing van de verminderde bijdragen in ons dossier Contracten en clausules > Studenten > Socialezekerheidsaspecten

Bron

  • Artikel 17bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
Fiscaal nieuws
Studenten
Arbeidsovereenkomst
RSZ-kortingen