Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

‘Tremplin 24 mois +’-regeling: je kan geen aanvraag meer indienen

De ‘Tremplin 24 mois +’-maatregel heeft haar limiet bereikt. Je kan dus geen nieuwe aanvraag voor een ‘Tremplin 24 mois +’-subsidie meer indienen. Als je echter al een toekenningsbeslissing hebt ontvangen, krijg je deze steun nog wel.

6 november 2023

Waarom is de limiet bereikt?  

Elk jaar neemt het Waals Gewest een decreet aan met de algemene uitgavenbegroting. Voor het begrotingsjaar 2023 is het totaal aantal subsidies dat kan worden toegekend vastgesteld op 2 400 voltijdse equivalenten. Dit aantal is nu bereikt. Als werkgever kan je daarom geen nieuwe subsidiebeslissing meer krijgen en geen nieuwe aanvraag meer indienen. Als je echter al een toekenningsbeslissing hebt ontvangen, krijg je deze steun nog wel.  

Wanneer kom je weer in aanmerking voor de 'Tremplin 24 mois +'- regeling? 

Momenteel kunnen we je nog geen nadere informatie geven. Forem heeft nog niet meegedeeld welk gevolg er aan deze regeling zal worden gegeven, noch de datum waarop het mogelijk zal zijn om een nieuwe aanvraag in te dienen. We houden je zo snel mogelijk op de hoogte via Lex4You en je FlasHR nieuws. 

Wat is de ‘Tremplin 24 mois +’-maatregel ?  

De ‘Tremplin 24 mois +’-maatregel wil werkzoekenden die sinds meer dan 24 maanden bij Forem zijn ingeschreven aan het werk helpen. De regeling streeft een dubbele doelstelling na: 

  • Kwetsbare groepen inschakelen op de arbeidsmarkt 

  • Voldoen aan de behoefte aan arbeidskrachten in essentiële sectoren 

Deze steun wordt verleend in de vorm van een driemaandelijkse subsidie (1.000 euro per maand voor een voltijdse werknemer).  

Voor welke werkgevers?  

Als werkgever (met uitzondering van overheidsinstanties) kan je van de maatregel gebruik maken als je een vestigingseenheid hebt in het Franstalige Waalse Gewest.   

Je moet je er toe verbinden om de volgende verplichtingen na te leven.  

Minimale contractduur van 24 maanden 

Je moet een werkzoekende aanwerven voor een periode van minstens 24 maanden, in een ten minste halftijdse arbeidsregeling. De arbeidsovereenkomst kan de vorm aannemen van een overeenkomst voor onbepaalde tijd of een overeenkomst voor een bepaalde tijd van 24 maanden.  

Zorgen voor opleiding  

Je moet de werkzoekende die met een arbeidsovereenkomst wordt aangeworven opleiding geven voor minimaal 40 uur per jaar. 

Aanwerven binnen zes maanden  

Je moet een werkzoekende die voldoet aan de voorwaarden aanwerven uiterlijk binnen een termijn 6 maanden na de eerste dag van de maand die volgt op de kennisgeving van de beslissing tot toekenning van de subsidie. Als de aanwerving niet binnen die termijn van 6 maanden gebeurt, gaat de subsidie definitief verloren. 

Maximaal twee voltijdse werknemers  

Je kunt gebruik maken van de maatregel voor zover je maximaal twee voltijdsequivalenten aanwerft.  

Welke werknemers kan je aanwerven?  

De werkzoekende die je wil aanwerven, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:  

  • Ingeschreven staan bij Forem als niet-werkende werkzoekende 

  • Minstens 24 maanden niet werken (op de dag vóór de indienstneming) 

  • Zijn hoofdverblijfplaats hebben in het Franstalige Waalse Gewest 

Hoe dien je de aanvraag in?  

Je kunt de aanvraag rechtstreeks online indienen sop de website van Forem via dit aanvraagformulier. Momenteel is het echter niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. We houden je op de hoogte zodra er weer aanvragen kunnen worden ingediend.  

Meer weten? 

Wil je meer weten over de ‘Tremplin 24 mois +’-maatregel? Contacteer je Legal Advisor Securex via het adres myHR@securex.be of vind het antwoord op ons portaal MySecurex. In de zoektool ‘MijnSupport’ hebben we antwoorden verzameld op de meest gestelde vragen van onze klanten. Zo vind je snel hulp, zelfs buiten kantooruren. 

Werkgever worden
Arbeidsovereenkomst
Selectie