Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Belangrijke veranderingen voor flexi-jobs in de begrafenissector

Vanaf 1 april 2024 wordt het loon voor flexi-jobbers gelijkgeschakeld met het uurloon van een werknemer in de regeling voor gelegenheidswerkers. De sector wenst de toepassing van een flexi-job beperken tot de taken van een gelegenheidswerker en dit, via een koninklijk besluit. Een raamovereenkomst wordt ook opgesteld door de sector.

17 april 2024

Wat is het loon van een flexi-jobber in de begrafenisondenemingen?  

De sociale partners van het paritair comité voor de  begrafenisondernemingen zijn overeengekomen dat het minimumuurloon voor een flexi-jobber vanaf 1 april 2024 wordt vastgesteld op het uurloon van een werknemer van categorie 2 met 20 jaar ervaring, net als voor je gelegenheidswerknemers.  

Dit loon moet worden geïndexeerd volgens de bepalingen die gelden in de sector.  

De sector wijkt dus af van het algemene principe (sinds 1 januari 2024) dat een flexi-jobber hetzelfde loon ontvangt als een gewone werknemer in de sector.   

Uren die 's nachts, op zon- en feestdagen worden gewerkt, worden tegen aan 150% betaald.  

Er is geen eindejaarspremie voor flexi-jobwerknemers.  

Wat zijn de vereisten om als flexi-jobber in de uitvaartondernemingen te werken?  

Net als voor je gelegenheidswerknemers in de sector, moet schriftelijk een raamovereenkomst worden afgesloten met je werknemer, volgens het model dat hiervoor is opgesteld.  

Je moet voor elke occasionele prestatie in het kader van deze raamovereenkomst een flexi-jobarbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of een duidelijk omschreven werk sluiten met de werknemer die je hiertoe aanwerft. Die overeenkomst mag mondeling of schriftelijk zijn.  

Je Securex Legal Advisor kan je helpen bij het opstellen van deze raamovereenkomst. Neem zeker contact met ons op als je van deze dienst gebruik wilt maken.   

Wat is de arbeidsduur van een flexi-jobber in de uitvaartsector?  

De afwijkingen van de minimale dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur die al in de sector van de begrafenisondernemingen bestaan, zijn ook van toepassing op flexi-jobbers.  

De duur van elke werkperiode mag niet korter zijn dan een uur maar mag korter zijn dan drie uur.  

Waaruit bestaat de verplichting tot registratie van de arbeidstijd voor flexi-jobbers? 

Voor de flexi-jobbers die je aanneemt, moet je een elektronisch systeem van registratie van de arbeidstijd gebruiken, zodat je werknemer telkens het begin en einde van elke arbeidsprestatie elektronisch kan registreren. 

Net als voor je gelegenheidswerknemers is het mogelijk om af te wijken van de tijdsregistratie, op voorwaarde dat je werknemers onmiddellijk worden aangeven via een dagdimona, met vermelding van de werkelijke begin- en eindtijden van de arbeidsprestaties.  

Welke taken kunnen flexi-jobbers uitvoeren in de begrafenissector?   

De sociale partners willen vastleggen welke taken je flexi-jobber mag uitvoeren.

Met deze afbakening zal rekening worden gehouden zodra er een koninklijk besluit is genomen. Dat betekent dat het volgende nog niet officieel is. Voorlopig is er dus nog geen afbakening van toepassing.

Net als bij je gelegenheidswerknemers is deze afbakening gebaseerd op oproepbare werknemers zonder vast werkrooster die op vrijwillige basis werken.  

Dit zijn dus werknemers die occasioneel, bij een overlijden:  

  • Taken als bode verrichten zoals het overbrengen van documenten, transporten verzorgen van lichamen en kisten, opbaringen en kistingen verzorgen, een rouwkapel plaatsen, het onthaal in het rouwcentrum verzorgen en/ of bij de koffietafel helpen 

  • De kist met het stoffelijk overschot of de urne met de as van de overledene dragen en in de (ceremonie)wagen plaatsen, de nabestaanden begeleiden, de (ceremonie)wagen besturen en net houden.  

  • Zorgen voor nabehandeling van rouwdrukwerk (vouwen, in omslagen steken, ronddragen, ... ). 

  • Werkzaamheden verrichten op de begraafplaats: plaatsen of verwijderen van monumenten en/of accessoires  (foto, belettering, columbariumplaatjes, enz.) 

  • Kleine onderhoudswerkzaamheden verrichten 

  • Kleine administratieve werkzaamheden verrichten die verband houden met de bovenstaande taken 

Wat doet Securex voor jou?  

Het minimumloon wordt gecontroleerd vanaf de loonberekeningen van april.  

Aarzel niet om contact op te nemen met je Securex Legal Advisor als je gebruik wilt maken van ons model van raamovereenkomst. Daarin zijn zowel de specifieke kenmerken van de sector als de wettelijke bepalingen verwerkt.  

 

 

 

 

Sectornieuws
Aanwerven & arbeidsovereenkomst
Verlonen