Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Geschenken en geschenkcheques

Een bijzonder geval: de huwelijkspremie

Zowel de RSZ als de fiscus aanvaarden dat de werkgever ter gelegenheid van het huwelijk of de verklaring van wettelijke samenwoning van de werknemer een geschenk (in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques) mag toekennen dat vrijgesteld is van socialezekerheidsbijdragen en belastingen, voor zover de waarde ervan maximum 245 euro bedraa

Laatst bijgewerkt op 11 maart 2022

Algemeen

Zowel de RSZ als de fiscus aanvaarden dat de werkgever ter gelegenheid van het huwelijk of de verklaring van wettelijke samenwoning van de werknemer een geschenk (in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques) mag toekennen dat vrijgesteld is van socialezekerheidsbijdragen en belastingen, voor zover de waarde ervan maximum 245 euro bedraagt.

Opgelet, indien de werkgever kiest om geschenkcheques te geven, moeten, naast het maximumbedrag, ook de volgende voorwaarden nageleefd worden:

  • ze mogen enkel ingeruild worden bij ondernemingen die vooraf een akkoord met de uitgever ervan gesloten hebben;
  • ze moeten een beperkte geldigheidsduur hebben (maximum 1 jaar);
  • ze mogen niet in geld terugbetaald worden aan de verkrijger.

Sanctie

In tegenstelling tot bij de andere in deze fiche besproken geschenken, geldt hier de regel dat in geval van overschrijding van het toegestane bedrag, enkel het gedeelte dat dit bedrag te boven gaat, onderworpen wordt aan socialezekerheidsbijdragen en belastingen.

Opgelet, indien de andere voorwaarden niet nageleefd zijn, zal wel het volledige bedrag onderworpen zijn.

Bedrijfsvoorheffing

Op de huwelijkspremies moet in principe geen bedrijfsvoorheffing ingehouden worden.

Indien echter niet alle voorwaarden voor de belastingvrijstelling vervuld zijn, worden deze premies als loon beschouwd en moet er wel bedrijfsvoorheffing ingehouden worden volgens de toepasbare tarieven voor de exceptionele vergoedingen. Indien echter enkel het maximumbedrag overschreden wordt en de andere voorwaarden zijn wel vervuld, dan wordt enkel het gedeelte dat het maximumbedrag overschrijdt als loon beschouwd en aan bedrijfsvoorheffing onderworpen.

Fiscale fiches

De belastingvrije premies moeten niet worden vermeld op de fiscale fiches 281 van de begunstigden aangezien het hier om sociale voordelen gaat.

Wanneer ze daarentegen niet voldoen aan de vrijstellingsvoorwaarden, moeten zij wel als loon vermeld worden op de fiscale fiche.  Wanneer de premie het maximumbedrag overschrijdt, moet enkel het gedeelte dat dit bedrag overschrijdt op de fiscale fiches vermeld worden.

Aftrekbaarheid

Bij wijze van uitzondering aanvaardt de fiscus dat de huwelijkspremie als aftrekbare beroepskost aangemerkt wordt.

Alle artikelen over Geschenken en geschenkcheques