Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Klein verlet

Deelneming aan het feest van de vrijzinnige jeugd

Hoe lang mag de werknemer afwezig blijven met behoud van loon?

Laatst bijgewerkt op 18 januari 2024

Deelneming van een kind van de werknemer, van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner aan het feest van de vrijzinnige jeugd, daar waar dit feest georganiseerd wordt

Duur van de afwezigheid: de dag van het feest. Indien de plechtigheid plaatsheeft op een zondag, een feestdag of een dag van gewone inactiviteit, de voorgaande of de volgende gewone activiteitsdag.

Het geadopteerde kind of het natuurlijk erkende kind worden met het wettige of gewettigde kind gelijkgesteld.

Met samenwonen wordt bedoeld: de toestand van samenleven van twee personen die een verklaring van wettelijke samenwoning bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gezamenlijke woonplaats afgelegd hebben.

Alle artikelen over Klein verlet