Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
De zogenaamde wilde staking

Wat gebeurt er bij verstoringen te wijten aan een wilde staking?

Indien het spoorverkeer ontregeld is door een wilde staking, zullen sommige werknemers te laat of helemaal niet op hun werk aankomen.

Laatst bijgewerkt op 13 februari 2024

Als dat probleem niet opgelost kan worden met een dag verlof of inhaalrust op te nemen, zal de werknemer dan recht hebben op loon voor de verloren gegane uren? In die omstandigheden is het antwoord op die vraag ja[1]. Het gaat hier immers om een wilde staking die de werknemer niet kon voorzien. Concreet betekent dit dat de werknemer normaliter alle maatregelen moet treffen om op tijd te komen. Als hij daar niet in slaagt wegens het onvoorzienbare karakter van de staking, dan heeft hij recht op het gewaarborgd dagloon.

De werknemer moet echter bewijzen dat hij alle nodige en voldoende inspanningen gedaan heeft om op het overeengekomen uur op het werk aan te komen.

 

[1] Artikel 27 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Alle artikelen over De zogenaamde wilde staking