Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
De reactie van de werkgever op beschadigingen of de aanwezigheid van niet-personeelsleden

Hoe moet de werkgever reageren in geval van geweld en/of beschadiging?

Men kan steeds vragen dat de politie tussenbeide komt om eventuele strafrechtelijke inbreuken vast te stellen, zoals bijvoorbeeld slagen en verwondingen, maar ook om de mensen en de goederen te beschermen, of wanneer de (verkeers)veiligheid in het gedrang komt of als personen vreemd aan de onderneming de lokalen binnendringen.

Laatst bijgewerkt op 13 februari 2024

Uitmaken of de openbare orde al dan niet verstoord is, is een feitenkwestie. In de praktijk weigert de politie meestal om tussen te komen bij sociale conflicten of de identiteit van de stakers onder dwang te controleren. Het is dus weinig waarschijnlijk dat de politie zal optreden tenzij de inbreuk op de openbare orde overduidelijk is. Het kan voorvallen dat de burgemeester zich achter de beslissing van de rechter verschuilt indien hij twijfelt aan het manifeste karakter van de verstoring van de openbare orde.

Alle artikelen over De reactie van de werkgever op beschadigingen of de aanwezigheid van niet-personeelsleden