Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Mentors (RSZ-korting)

Wie kan als mentor worden beschouwd?

Onder "mentor" verstaat men de werknemer die aan een reeks voorwaarden beantwoordt.

Laatst bijgewerkt op 16 maart 2023

Wie is mentor?

De mentor moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Hij beschikt over ten minste 5 jaar beroepservaring in het beroep dat volledig of gedeeltelijk in het kader van de stage of opleiding wordt aangeleerd
 • Hij is houder van:
  • Ofwel een getuigschrift uitgereikt door een onderwijs- of opleidingsverstrekker ingericht of erkend door de bevoegde gemeenschap of door het bevoegd sectorfonds dat aantoont dat hij met succes een mentoropleiding heeft gevolgd
  • Ofwel een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde gemeenschap of door een instantie erkend door de bevoegde gemeenschap dat aantoont dat hij geslaagd is in een beoordeling ter validatie van zijn competenties als mentor

Mentoropleiding

Onder mentoropleiding wordt verstaan, elke opleiding die tegelijk aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Als doel hebben aan werknemers vaardigheden bij te brengen op het vlak van begeleiding, coaching en opleiding van personen die op de werkvloer een opleiding krijgen
 • Technieken aanleren om:
  • Een opleidingsplan op te stellen
  • Instructies te geven
  • Afdoende te communiceren
  • Vorderingen op te volgen
  • Feedback te geven
  • Bij te sturen
  • Te evalueren
 • Verstrekt worden door of op initiatief van en onder de verantwoordelijkheid van instanties, ingericht of erkend door de autoriteiten, bevoegd inzake opleiding
Alle artikelen over Mentors (RSZ-korting)