Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd (AOBT)

Wat is een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd?

De arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd (AOBT) is een gewone arbeidsovereenkomst waarin de duur van de overeenkomst bepaald wordt.

Laatst bijgewerkt op 22 juni 2022

De arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd (AOBT) is een gewone arbeidsovereenkomst waarin de duur van de overeenkomst bepaald wordt.

De AOBT veronderstelt derhalve noodzakelijkerwijs de precieze aanduiding in de overeenkomst van een bepaalde datum of van een gebeurtenis die zich zal voordoen op een welbepaalde datum in de toekomst, waarna de partijen van hun wederzijdse verplichtingen ontheven zijn. Indien de overeenkomst geen precieze termijn vermeldt, maar wel de begindatum en de duur van de tewerkstelling, dan wordt de werknemer veronderstelt de termijn te kunnen afleiden. Deze overeenkomst zal dus ook als een geldige AOBT beschouwd worden.

Bestaat over deze punten geen duidelijkheid, dan wordt de overeenkomst verondersteld voor een onbepaalde tijd gesloten te zijn.

Er bestaan geen regels met betrekking tot de mogelijke duur van de AOBT. Het kan gaan van enkele uren tot meerdere jaren [1]. Rekening houdend met de verbrekingsregels die gelden voor dit specifieke contract, raden wij u evenwel af een AOBT voor een te lange tijd te sluiten.

De AOBT is onderworpen aan de algemene principes die op de arbeidsovereenkomsten van toepassing zijn. Daarnaast kent de AOBT echter nog een aantal specifieke kenmerken die we hierna toelichten.

[1] Een collectieve arbeidsovereenkomst, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit, kan evenwel een maximumduur voorzien. Dit is bijvoorbeeld het geval in de het paritair comit√© voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf waar de maximumduur op 6 maanden is vastgesteld.

Alle artikelen over Arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd (AOBT)