Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Wat is een arbeidsovereenkomst?

Hoe maakt men het onderscheid tussen een werknemer en een zelfstandige?

Het verschil tussen werknemer en zelfstandige en vooral het probleem van schijnzelfstandigen wordt hier vermeld.

Laatst bijgewerkt op 27 juli 2023

Enkele definities

Een werknemer is een persoon die verbonden is door een arbeidsovereenkomst en die tegen betaling van loon arbeid verricht onder het gezag van een werkgever.

Een zelfstandige is een natuurlijk persoon die een beroepsactiviteit uitoefent waarvoor hij niet door een arbeidsovereenkomst of een statuut is verbonden.

Een ‘schijnzelfstandige’ is een persoon die ten onrechte als zelfstandige werd aangemeld bij de socialezekerheidsinstellingen (op eigen initiatief of op initiatief van de opdrachtgever) terwijl die persoon veeleer onder het stelsel van de werknemers valt.

De aard van de arbeidsrelatie beoordelen

De wetgever heeft de principes vastgelegd voor de beoordeling van het sociaal statuut waarin beroepsactiviteiten worden verricht, ofwel als werknemer met een arbeidsovereenkomst, ofwel als zelfstandige.

Wanneer de aard van een arbeidsrelatie niet duidelijk is, kunnen de partijen van die relatie ze voorleggen aan de administratieve commissie ter regeling van de arbeidsrelatie, opgericht binnen de FOD Sociale Zekerheid. Die commissie is ermee belast beslissingen te nemen over de kwalificatie van een arbeidsrelatie. Je vindt meer informatie op de website van de Commissie Arbeidsrelaties.

Meer informatie over de arbeidsovereenkomsten kan je vinden op de website van de FOD WASO via Thema's > Arbeidsovereenkomsten en op de website van de sociale zekerheid.

Op Lex4You behandelen we dit onderwerp in twee afzonderlijke hoofdstukken:

Alle artikelen over Wat is een arbeidsovereenkomst?