Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Werkhervatting en afwijking van de minimale prestaties bij deeltijdse arbeid

Twee nieuwe uitzonderingen op de minimale prestaties bij deeltijds werk werden ingevoerd voor werkhervattingen na een arbeidsongeschiktheid met toelating van de adviserende arts van het ziekenfonds. Het aantal deeltijdse werkhervattingen om medische redenen neemt toe en zij hebben flexibele regels nodig.

18 oktober 2022

Wat is de 1/3-regel?

De 1/3-regel betekent dat de wekelijkse arbeidsduur van een deeltijdse werknemer minstens een derde moet zijn van de wekelijkse arbeidsduur van een voltijdse werknemer die tot dezelfde werknemerscategorie in de onderneming behoort.

Als er in de onderneming geen voltijdse werknemers van dezelfde categorie zijn, moet rekening worden gehouden met de in de sector geldende arbeidsduur.

In sommige paritaire comités is het minimum dat moet worden gepresteerd meer dan een derde van een voltijdse arbeidsregeling. Om te weten te komen wat in jouw sector van toepassing is, kan je nakijken wat in jouw paritair comité geldt (raadpleeg de regels inzake arbeidsduur).

Afwijkingen bij koninklijk besluit

Bepaalde werknemerscategorieën zijn bij koninklijk besluit uitgesloten van het toepassingsgebied van de 1/3-regel. Vanaf 16 oktober 2022 geldt een nieuwe uitzondering. Het doel van deze versoepeling is voor maximale flexibiliteit te zorgen in het kader van werkhervatting na arbeidsongeschiktheid, en deze hervatting zo de beste kansen op slagen te geven.

Het gaat om werknemers:

Van deze afwijking kan enkel gebruik gemaakt worden met de toestemming van de werknemer.

Regel van drie uur

De regering heeft in dezelfde situatie een identieke afwijking ingevoerd van de regel van ten minste drie uur per prestatie in geval van deeltijdse arbeid. Deze is op 28 oktober 2022 in werking getreden.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je vragen over deeltijds werk, of deeltijdse hervatting na arbeidsongeschiktheid. Raadpleeg zeker onze dossiers op Lex4You:

Bovendien kan je terecht bij onze Legal Advisors Securex op het adres myHR@securex.be.

Bronnen

  • Koninklijk besluit van 23 september 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1992 betreffende de afwijkingen van de minimale wekelijkse arbeidsduur van de deeltijds tewerkgestelde werknemers vastgesteld bij artikel 11bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2022, tweede editie
  • Koninklijk besluit van 18 september 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 tot vaststelling van de afwijkingen van de minimumgrens van de duur van de prestaties der werknemers, Belgisch Staatsblad van 18 oktober 2022
Ziekte en ongeval
Arbeidsduur