Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Werkbonus laagste lonen verhoogt op 1 juli

De bedragen van de werkbonus wijzigen op 1 juli 2023. De rekenformules werden aangepast en bepaalde nieuwe waarden werden ingevoerd.

30 juni 2023

Waarom een werkbonus?

De werkbonus is een korting op de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen van bepaalde werknemers. Dit systeem:

  • Garandeert werknemers met een laag loon een hoger nettoloon, zonder daarbij het brutoloon te verhogen
  • En vermijdt dus dat deze werknemers met een relatief laag loon nauwelijks meer verdienen dan personen met een werkloosheidsuitkering

Voor jou als werkgever is er dan ook geen impact. Je betaalt hetzelfde brutoloon en RSZ-bijdragen. En dat terwijl je werknemers wel een hoger nettoloon ontvangen.

Bedragen van toepassing vanaf 1 juli 2023

Vanaf 1 juli 2023 zal het maximumbedrag van de vermindering voor de laagste lonen verhogen, dankzij een nieuw verminderingsbedrag V2.

Een nieuw loonplafond S1bis zal vervolgens ingevoerd worden. Dit plafond zal tussen de laagste loongrens en de hoogste loongrens liggen. Er komen bijgevolg vier loonzones, in plaats van de drie huidige.

Vanaf 1 juli wordt het bedrag van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen (13,07%) forfaitair als volgt verminderd wanneer het brutoloon van de werknemer zich in bepaalde loonschijven bevindt:

Refertemaandloon S aan 100 % in €

Basisbedrag van de vermindering R in € voor bedienden

Basisbedrag van de vermindering R in € voor arbeiders

< = 2.013,64

262,16

283,13

> 2.013,64 en < = 2.571,45

262,16 [(0,2579 x (S – 2.013,64)]

283,13 [(0,2786 x (S – 2.013,64)]

> 2.571,45 en < = 3.082,66

247,31 – [(0,2313 x (S – 2.013,64)]

267,09 [(0,2498 x (S – 2.013,64)]

> 3.082,66

0

0

Deze bedragen werden door de RSZ bevestigd in haar Tussentijdse Instructies.

Het refertemaandloon S en het basisbedrag van de vermindering R gelden voor voltijdse werknemers met volledige prestaties.

Voor deeltijdse werknemers en/of werknemers met onvolledige prestaties gelden specifieke berekeningsregels.

Wat doet Securex voor jou?

Ons sociaal secretariaat berekent deze korting automatisch voor jouw personeel. 

Bron

  • Koninklijk besluit van 27 maart 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen, aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en aan de betaalde sportbeoefenaars, Belgisch Staatsblad van 12 april 2023 (en erratum gepubliceerd op 21 april 2023)
RSZ-kortingen