Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Werkbonus: hoogste inkomensgrens zal worden verhoogd

Om te vermijden dat werknemers met een relatief laag loon nauwelijks meer verdienen dan personen met een werkloosheidsuitkering, werd het systeem van de werkbonus ingevoerd. Met die bonus ontvangen die werknemers een hoger nettoloon.

21 februari 2022

Om nog meer werknemers recht te geven op deze bonus, heeft de regering een akkoord bereikt om de hoogste inkomensgrens van deze bonus, die momenteel 2.717,30 euro bedraagt, op te trekken.

Wat is de werkbonus?

De werkbonus is een vermindering van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen van bepaalde werknemers. Bedoeling van dit systeem is werknemers met een laag loon een hoger nettoloon te garanderen, zonder dat hun brutoloon wordt stijgt. 

Voor u als werkgever is er dan ook geen impact. U betaalt hetzelfde brutoloon en RSZ-bijdragen. En da terwijl uw werknemers wel een hoger nettoloon ontvangen.

Wat is de regering van plan en waarom?

De regering is van plan de hoogste inkomensgrens voor de werkbonus (momenteel 2.717,30 euro) op te trekken om het nettoloon van werknemers met een laag loon te verhogen.

Het doel is tweeledig:

  • De situatie van de betrokken werknemers verbeteren
  • De werkloosheidsval bestrijden (d.w.z. mechanismen die werklozen ontmoedigen om weer aan het werk te gaan omdat het verwachte beroepsinkomen niet of slechts in geringe mate hoger is dan het bedrag van de werkloosheidsuitkering).

Om dit doel te bereiken, heeft de regering een akkoord over een ontwerp van koninklijk besluit bereikt. Het ontwerp wordt voor advies voorgelegd aan het beheerscomité van de RSZ en aan de Raad van State.

We houden u op de hoogte, zodra de maatregel officieel is.

Bron

Sociale bijdragen (RSZ)