Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wat moet je aan jouw student betalen?

Gebruik dit handige stappenplan

Hoeveel loon je jouw student minimaal moet betalen, hangt af van het paritair comité (PC) waartoe jouw onderneming behoort.

29 mei 2023

Sectorgebonden

Meestal is het de sector die bepaalt wat de geldige minimumlonen zijn. Op dit niveau zijn vaak aparte regels voorzien voor de jongeren. In een groot deel van de sectoren bestaan er zelfs specifieke studentenlonen. Dat is onder meer het geval in de paritaire comités nr. 118.03, 124, 149.010, 200, 207, 220, 226, 302 en 307.

Wilt u weten of er in uw sector een studentenloon bestaat of wilt u de modaliteiten ervan kennen? Ga dan naar Paritaire comité’s > Uw PC > Het loon bepalen > Bedragen van de barema’s en/of het GMMI voor de actuele bedragen of percentages.

Interprofessioneel

Indien er niets voorzien is in de sector, dan is het interprofessioneel gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen van toepassing, op voorwaarde dat de student voor minstens 1 maand aangeworven wordt.

Geen betaling in cash meer mogelijk

Tenslotte vestigen we graag de aandacht op het feit dat de betaling van het loon in cash verboden is! De uitzonderingen die vroeger mogelijk waren in bijvoorbeeld de horeca of in bakkerijen zijn afgeschaft.

Stappenplan

Stap 1. Studentenloon of een percentage voor studenten

Leeftijd student Bestaat er een studentenloon of een percentage voor studenten op het niveau van uw sector?
Jonger dan 21 jaar
 • Zo ja, zie barema.
  Opgelet, ga ook na of ook het toepasselijk GMMI gerespecteerd wordt.
 • Zo neen, ga naar Stap 2
21 jaar of ouder
 • Zo ja, zie barema.
  Opgelet, ga ook na of ook het toepasselijk GMMI gerespecteerd wordt.
 • Zo neen, ga naar Stap 3

Stap 2. Degressiviteitspercentages voor jongeren

Leeftijd student Bestaan er degressiviteitspercentages voor jongeren op het niveau van uw sector?
Jonger dan 21 jaar
 • Zo ja, zie barema.
  Opgelet, ga ook na of ook het toepasselijk GMMI gerespecteerd wordt.
 • Zo neen, ga naar Stap 3
21 jaar of ouder
 • N.v.t.

Stap 3. Barema 

Leeftijd student Is er een barema op het niveau van uw sector?
Jonger dan 21 jaar
 • Zo ja, dan moet het barema toegepast worden
  Opgelet, ga ook na of ook het toepasselijk GMMI gerespecteerd wordt.
 • Zo neen, ga naar Stap 4
21 jaar of ouder

Stap 4. Sectoraal GMMI

Leeftijd student Bestaat er een sectoraal GMMI in uw sector?
Jonger dan 21 jaar
 • Zo ja, dan moet het sectorieel GMMI worden toegepast
  Opgelet:
  • Bekijk de modaliteiten op het niveau van uw sector om te bepalen of het van toepassing is op de student jonger dan 21 jaar.
  • Dit geldt enkel indien de student tewerkgesteld is met een arbeidsovereenkomst van minstens 1 maand. Werkt hij of zij minder dan 1 maand, wordt het loon vrij bepaald.
 • Zo neen, ga naar Stap 5
21 jaar of ouder
 • Zo ja, dan moet het sectorieel GMMI worden toegepast
  Opgelet:
  • Het nationaal GMMI (cao nr. 43) moet gerespecteerd worden.
  • Dit geldt enkel indien de student tewerkgesteld is met een arbeidsovereenkomst van minstens 1 maand. Werkt hij of zij minder dan 1 maand, wordt het loon vrij bepaald.
 • Zo neen, ga naar Stap 5

Stap 5. Geen sectoraal GMMI

Leeftijd student Er bestaat geen sectoraal GMMI in uw sector
Jonger dan 21 jaar

De volgende percentages moeten worden toegepast op het nationaal GMMI (cao 50):

 • 20 jaar: 94%
 • 19 jaar: 88%
 • 18 jaar: 82%
 • 17 jaar: 76%
 • 16 jaar en minder: 70%

Dit geldt enkel indien de student tewerkgesteld is met een arbeidsovereenkomst van minstens 1 maand. Werkt hij of zij minder dan 1 maand, wordt het loon vrij bepaald.

21 jaar of ouder

Het nationaal GMMI moet worden toegepast (cao nr. 43).

Dit geldt enkel indien de student tewerkgesteld is met een arbeidsovereenkomst van minstens 1 maand. Werkt hij of zij minder dan 1 maand, wordt het loon vrij bepaald.

Stap 6. Arbeidsovereenkomst van minder dan 1 maand

Leeftijd student

De student is tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst van minder dan 1 maand.
Er zijn geen lonen, studentenlonen of percentages, noch op sector- noch op ondernemingsniveau

Jonger dan 21 jaar

Er is niets voorzien. Je mag het loon vrij overeenkomen.

21 jaar of ouder

Bronnen

Studenten
Algemene regels rond verlonen