Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wat beweegt er voor de koopkracht in april?

In april zijn er niet alleen aprilse grillen, maar beweegt er ook heel wat voor de koopkracht. Het GGMMI verhoogt, de spilindex zal waarschijnlijk overschreden worden en de werkbonus wordt uitgebreid.

3 april 2024

Een verhoging van het GGMMI op 1 april

Op 1 april 2024 verhoogt het GGMMI met 35 euro (niet geïndexeerd bedrag).
Deze verhoging volgt uit de afspraken die de sociale partners in juni 2021 hebben gemaakt om het GGMMI geleidelijk aan te verhogen.

Dit brengt het bedrag van het GGMMI vanaf 1 april 2024 op € 2.029,88 per maand voor werknemers van 18 jaar en ouder.

Wat is de impact voor de loonbarema’s?

Deze verhoging heeft geen onmiddellijke impact voor de sector- of ondernemingsbarema’s.
Het is pas  op het einde van het jaar of van de arbeidsovereenkomst dat het nationaal GGMMI moet gegarandeerd zijn. Hiervoor mag men rekening houden met premies (zoals de eindejaarspremie of dertiende maand) die bovenop het barema worden betaald.

Wat is de impact voor de sectorale GGMMI’s?

De sectoren die een eigen GGMMI hebben, zullen dit moeten vergelijken met het nieuwe nationale GGMMI. Als het sector-GGMMI lager ligt, dan zal het nationale bedrag moeten worden toegepast.

Een verhoging van de fiscale werkbonus

De verhoging van het gewaarborgd minimumloon leidt automatisch tot een verhoging van de sociale werkbonus en daarmee tot een verhoging van het maximumbedrag van de fiscale werkbonus.

Daarom stijgt de fiscale werkbonus vanaf het aanslagjaar 2025 verder naar 710 euro (te indexeren).

Door het optrekken van de fiscale werkbonus houden je werknemers die worden betaald aan het nationale minimumloon ongeveer 50 euro(netto) meer per maand over.

"Lees meer: verhoging van de bovengrens van de fiscale werkbonus 2024."

En de sociale werkbonus?

De sociale werkbonus wordt opgesplitst in twee delen, A en B en dit in functie van de hoogte van het loon van de werknemer. De totale werkbonus (deel A + B) mag de verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen niet overschrijden. 
Het percentage van de fiscale werkbonus toegepast op het resultaat van deel B van de sociale werkbonus en wordt vanaf 1 april 2024 verhoogd van 33,14% naar 52,54%.
Het percentage toegepast op het resultaat van deel A blijft 33,14%.

Een aanpassing van de structurele vermindering

Om de extra kosten voor de werkgevers te compenseren, worden ook de loongrenzen van de structurele vermindering aangepast. Als werkgever zal je een bijkomende lage lonen-korting ontvangen via de aanpassing van de structurele vermindering.

Spilindex

De spilindex zou overschreden worden in april 2024. Dit betekent dat de sociale uitkeringen (bijv. werkloosheidsuitkeringen) in mei 2024 en de overheidswedden in juni 2024 met 2% verhoogd.

Ook de sectorale minimumlonen (bijv. de lonen van de privé-ziekenhuizen) en vergoedingen (de aanvullende vergoeding SWT) die gekoppeld zijn aan deze overheidsindex zouden dan geïndexeerd  worden met 2%.

Flexiloon in horecasector (PC 302)

Als de spilindex in april wordt overschreden dan verhoogt het flexiloon met 2% in de maand mei.
Dit zal pas eind april geweten zijn.
Wij houden jullie uiteraard verder op de hoogte.

Flexiloon in de andere sectoren

Vanaf 1 januari 2024 is het loon van een flexi-job werknemer gelijk aan het minimumloon voor de uitgeoefende functie, toepassing is in de betreffende sector.
Dit varieert dus van sector tot sector.

Zo worden bv. op 1 april de lonen in het PC 314 voor de kappers en de schoonheidszorgen geïndexeerd en dus ook de lonen van de flexi-job werknemers die werken in deze sector.

Lees meer: indexlist: indexeringen en loonaanpassingen

Bronnen

Het loon bepalen
Hoge inflatie