Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wat beweegt er in oktober op HR-vlak?

Op 1 oktober vieren we wereldkoffiedag en op 4 oktober worden onze huisdieren in de bloemetjes gezet. Maar wat beweegt er allemaal op sociaal-juridisch vlak in oktober?

27 september 2023

Vlaamse RSZ-korting voor personen zonder duurzame werkervaring

Werkgevers in het Vlaamse gewest kunnen vanaf 1 oktober 2023 een vermindering krijgen op de sociale zekerheidsbijdragen voor werknemers zonder recente, duurzame werkervaring van minstens 25 jaar en jonger dan 58 jaar.

Lees meer: nieuwe Vlaamse RSZ-korting voor langdurig werklozen | Securex

Flitscontroles in de land- en tuinbouw

In de maand oktober zullen de sociale inspectiediensten flitscontroles uitvoeren in de land- en tuinbouwsector (PC 144 en 145).

Flitscontroles zijn aangekondigde controles die voornamelijk een informatief en preventief karakter hebben. Maar de inspectiediensten zullen toch optreden en verbaliseren wanneer zij zwaarwichtige en/of herhaaldelijke inbreuken vaststellen, ook bij aangekondigde controles.

Lees meer: flitscontroles in de land- en tuinbouwsector in oktober 2023

Een nieuwe kilometervergoeding op 1 oktober

Doet je werknemer een dienstverplaatsing met zijn privéwagen? Dan moet je hem of haar als werkgever vergoeden voor die verplaatsing. De nieuwe forfaitaire, maximale kilometervergoeding bedraagt sinds 0,4259 euro per kilometer vanaf 1oktober 2023 (onder voorbehoud).

Lees meer: nieuw bedrag kilometervergoeding vanaf 1 oktober 2023

Van zomer- naar winteruur

In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 oktober draaien we de klok één uur achteruit: drie uur wordt twee uur. Dat kan in sommige gevallen gevolgen hebben voor de verloning van werknemers die in ploegen werken. Dit wordt geregeld door cao nr. 30 van de nationale arbeidsraad van 28 maart 1977.

Lees meer: overschakeling naar het winteruur op 29 oktober

Vergeet het jaarlijks actieplan niet

Het jaarlijks actieplan is een belangrijk document binnen je welzijnsbeleid. In het jaarlijks actieplan (JAP) beschrijf je welke concrete actiepunten je het komende jaar zal uitvoeren om de risico’s in je bedrijf uit te schakelen of te beperken.

Een ontwerp van dit jaaractieplan voor het volgende jaar moet voor 1 november voor advies worden voorgelegd aan het Comité voor preventie en welzijn op het werk.

Lees meer : comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)

Een overschrijding van de spilindex

De inflatie daalde in augustus 2023 verder naar 4,09%. Hiermee lijkt de snelle daling van de inflatie die zich voordeed in de eerste maanden van het jaar voorbij.

Als gevolg daarvan zou de spilindex al overschreden worden in september 2023 en niet meer in november 2023 zoals eerst werd voorzien.

Lees meer: wordt de spilindex nog overschreden in 2023?

Hoge inflatie
Tewerkstellingsmaatregelen
Agriculture & horticulture