Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wat beweegt er in Europa op HR-vlak?

Van 1 januari tot 30 juni 2024 is België voorzitter van de Raad van de Europese Unie. België zal deel uitmaken van een trio voorzitterschap met Spanje, dat voorafgaat en Hongarije dat volgt.

31 oktober 2023

Het doel is om de Europese Unie te versterken en vooruitgang te boeken op verschillende gebieden, zoals klimaatverandering, economische groei en sociale cohesie.

Er is dus nog heel wat werk aan de winkel, maar wat beweegt er nog allemaal in Europa op sociaal-economisch vlak?

Europese ondernemingsraad

De Europese Commissie is van plan om de richtlijn 2009/38 inzake Europese ondernemingsraden te herzien.
Het Verdrag betreffende de werking van de EU bepaalt dat de Commissie, alvorens voorstellen op het gebied van het sociale beleid in te dienen, eerst de sociale partners moet raadplegen over de mogelijke richting van dat wetgevende optreden (art. 154 VWEU).

Lees meer: wat is een Europese ondernemingsraad?

Meer laadpalen in Europa

Om de CO2 – uitstoot te verminderen schakelen Europese landen massaal over naar elektrische wagens.

Deze elektrische wagens moeten natuurlijk kunnen opgeladen worden en daarvoor zijn er massaal veel laadpalen over het hele Europese grondgebied.

Tegen 2025 zullen lidstaten er voor moeten zorgen dat er op de Europese hoofdwegen om de 60 km laadpaalinfrastructuur wordt voorzien. Dat is ook goed nieuws voor het bedrijfswagenpark dat alsmaar meer elektrisch wordt.

Lees meer: Europa wil meer laadpalen  voor elektrische wagens - Kathleen Van Brempt

Lees hier meer over de bedrijfswagens

Binnenkort Europese verkiezingen

De Europese verkiezingen van volgend jaar staan gepland in de periode van 6 tot en met 9 juni In België vallen de Europese verkiezingen samen met de federale verkiezingen en regionale verkiezingen en dit op zondag 9 jun 2024.

Gendergelijkheid staat hoog op de agenda

De EU heeft wetgeving en aanbevelingen aangenomen, samenwerkingen en goede praktijken uitgewerkt, en de financiering ter ondersteuning van acties en initiatieven inzake gendergelijkheid  van de EU-landen versterkt. 

Op 10 mei 2023 gaf het Europees Parlement bovendien ook groen licht voor de nieuwe richtlijn over  loontransparantie . Het doel? De loonkloof en -discriminatie tussen mannen en vrouwen bestrijden.

 

Bronnen

 

 

Verplichtingen als werkgever
Verlonen