Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wat beweegt er in Europa op HR-vlak?

Een energiecrisis, een klimaatcrisis, … De Europese Unie heeft de handen vol om met passende regels te anticiperen op de sociale en economische uitdagingen. Wat beweegt er de laatste maanden in Europa op sociaal-economisch vlak en wat betekent dat voor jou als werkgever?

25 mei 2023

De EU heeft als hoofdtaak om de economische groei, de arbeidsrechten en het sociaal beleid te bevorderen, en daarnaast ook om de ongelijkheden te verminderen. In dat kader passen ook de nieuwe richtlijn rond loontransparantie en een Green Deal-industrial-plan voor een meer klimaatneutrale industrie.

Loontransparantierichtlijn

Op 10 mei 2023 keurde een grote meerderheid in het Europees Parlement de nieuwe richtlijn over loontransparantie goed. Het doel van die richtlijn? De loonkloof tussen mannen en vrouwen verkleinen, door informatie over lonen transparanter te maken. Op die manier wil de EU zorgen dat werknemers een gelijk loon krijgen voor gelijk werk.

De lidstaten, dus ook België, hebben nu drie jaar tijd om de principes van de richtlijn in te passen in hun nationale wetgeving. Als werkgever zal je dus nog niet morgen met de richtlijn geconfronteerd worden. Toch is het verstandig om na te gaan of het loonbeleid van jouw onderneming gebaseerd is op genderneutrale criteria. Het principe van gelijke lonen voor vrouwen en mannen staat dan wel vermeld in vele internationale en Belgische wetteksten, toch is de loonkloof in werkelijkheid nog altijd niet gedicht.

Win-win voor werkgever en werknemers

Genderneutraal verlonen is niet alleen een kwestie van rechtvaardigheid. Het kan een manier zijn om meer diversiteit in de onderneming te creëren en het bedrijfsimago een boost te geven. En dus aantrekkelijker te worden voor een bredere groep van potentiële werknemers.

Onze Securex consultants kunnen jouw loonbeleid doorlichten, optimalisaties voorstellen en helpen doorvoeren. Hierbij hebben we ook aandacht voor genderneutraal verlonen. Mail naar consultinglegal@securex.be en we helpen je graag verder!

Lees ons thema-artikel over gelijk loon voor mannen en vrouwen

Green Deal-plan voor de industrie

Op 1 februari 2023 lanceerde de Europese Commissie het Green Deal-plan voor de industrie. Dat plan moet de overgang naar een klimaatneutrale industrie versnellen en het concurrentievermogen versterken van diezelfde industrie. Het plan kadert in de ambitieuze doelstelling om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden.

Concreet lezen we in het Green Deal-Industrial -plan dat:

  • De investeringen in, en financiering van de productie van schone technologie in Europa moet versnellen. Daarom zal het voor lidstaten makkelijker worden om staatsteun te verlenen.
  • Er een wereldwijde samenwerking voor groene transitie via handelsakkoorden moet komen.
  • Dat er een regelgevend kader komt zodat de grondstoffen en materialen die nodig zijn voor de groene transitie beschikbaar zijn.
  • Er verschillende partnerships zullen gesloten worden om de competenties nodig voor de transitie te ondersteunen.

Nieuwe technologieën zijn één ding, maar werknemers moeten er ook mee leren werken. Een gebrek aan personeel met de juiste vaardigheden vormt dan ook een van de belangrijkste uitdagingen voor de industrie.

Onze tip : Werkgevers met minstens 20 werknemers moeten tegenwoordig een opleidingsplan opstellen, waarin je meedeelt welke formele en informele opleidingen je in je onderneming aanbiedt. Maak daarbij optimaal gebruik van de opleidingen die in jouw sectoraal fonds aanbiedt (bijvoorbeeld in PC 111/209: ‘Ben jij klaar voor Industrie 4.0?’).

Lees meer: ‘Sectorale ondersteuningsmaatregelen | vlaio.be’

Lees meer: ‘Het Green Deal-plan voor de industrie | europa.eu’

Hoe Securex jou helpt

Wij volgen de omzetting van de loontransparantierichtlijn en de ontwikkelingen rond de Green Deal verder op. Zodra er nieuws is, lees je het hier op Lex4You.

Bronnen