Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wat beweegt er in april 2022?

De aprilvissen worden uit de kast gehaald, de paashaas is volop bezig met de voorbereidingen voor het paasfeest en de aprilse grillen zijn weer in het land. Maar wat beweegt er op sociaal-juridisch vlak in april?

28 maart 2022

Maandag 18 april is een feestdag en bank holiday

Maandag 18 april, paasmaandag, is een wettelijke feestdag. Uw werknemer heeft dan een dagje vrij, dat door u als werkgever betaald wordt.

Maar 18 april is ook een bank holiday, uw bank is dus gesloten en zijn er ook geen elektronische betalingen van de lonen mogelijk. Gelieve hiermee rekening te houden bij het doorsturen van de prestaties.

Een student aanwerven in de paasvakantie

De paasvakantie staat weer voor de deur en u bent misschien van plan om tijdens die periode een student in dienst te nemen. Daarom brengen we even de regels in herinnering die u moet volgen.

De tijdelijke werkloosheid overmacht vereenvoudigde procedure  wordt opnieuw verlengd.

De regering besliste om de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid opnieuw te verlengen en dit tot 30 juni 2022. Die procedure geldt ook voor de bedrijven die getroffen worden door de oorlog in Oekraïne.

U leest er hier meer over : Soepele procedure tijdelijke werkloosheid overmacht verlengd tot 30 juni 2022

Loonbonusplan: de deadline nadert

Wil u een loonbonusplan (cao 90) invoeren waarvan de referteperiode overeenstemt met het kalender jaar 2022? Dan moet dit plan uiterlijk op 30 april 2022 worden neergelegd. Het is de datum van ontvangst van het dossier door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg is, waarmee rekening wordt gehouden.

Ter herinnering

Tot een bepaald bedrag wordt de toekenning van een loonbonus sociaal en fiscaal gunstig behandeld. In 2022 bedraagt het sociaal plafond van de loonbonus 3.558 euro per werknemer het fiscale maximumbedrag, dat gelijk is aan het sociale maximumbedrag verminderd met de solidariteitsbijdrage van 13,07% ten laste van de werknemer, wordt dan 3.094 euro per werknemer.

Wenst u een loonbonus toe te kennen aan uw werknemer? Neem dan zeker contact op met consultinglegal@securex.be en wij helpen u verder met het opstellen van uw loonbonusplan.

Indexprognose

De energieprijzen zijn nog steeds in stijgende lijn en dus ook de inflatie. Het is dus belangrijk om uw personeelsbudget goed op te volgen.

Weet dat :

  • Voor de metaalsector (PC 111/209) de indexprognose 6,75% bedraagt op 1 juli 2022
  • Voor het aanvullend paritair comité bedienen (PC 200) de indexprognose 4,90% bedraagt op 1 januari 2023
  • Voor de chemiesector (PC 116/207) er alweer een index van 2% wordt voorspeld op 1 april 2022

Raadpleeg dus regelmatig onze indexprognoses.

Voordelig verlonen
Indexeringen en loonaanpassingen
Chemiesector
Bedienden (PC 200)
Metaalsector
Hoge inflatie
Studenten
Tijdelijke werkloosheid