Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Verhoging criteria voor kmo’s en micro-ondernemingen

Door de inflatie overschreden steeds meer ondernemingen de drempel om als kmo of micro-onderneming beschouwd te worden, terwijl ze vaak weinig gegroeid waren. Een nieuwe wet trekt die situatie nu recht door de drempelwaarden voor het eerst sinds 2015 te verhogen. Zo kunnen veel werkgevers (opnieuw) aanspraak maken op fiscale voordelen.

15 april 2024

Hou bij de beoordeling van jouw onderneming als kmo of micro-onderneming dus rekening met deze verhoogde drempelwaarden. Zo loop je geen fiscale voordelen mis.

Waarom een aanpassing van de criteria?

Door de niet-indexatie van de criteria enerzijds en de hoge inflatie van de afgelopen jaren anderzijds verloren steeds meer ondernemingen hun kwalificatie als kmo of micro-onderneming. Bijgevolg konden zij niet (langer) genieten van bepaalde financiële en fiscale maatregelen die specifiek voor die doelgroep zijn voorbehouden. Maar in realiteit waren die ondernemingen echter vaak niet fundamenteel gegroeid.

Om die scheeftrekking te verhelpen, heeft de wetgever de criteria nu aangepast.

Een overzicht van de nieuwe criteria

Hieronder vind je een overzicht van de drempelwaarden die van toepassing waren sinds 2015, met daarnaast de drempelwaarden die van toepassing zijn voor de boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2024.

De nieuwe criteria voor kmo’s

Kleine vennootschappen (kmo’s) zijn vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

  Tussen 2015 en 31 december 2023 Boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2024
Jaaromzet, exclusief btw 9.000.000 euro 11.250.000 euro
Balanstotaal 4.500.000 euro 6.000.000 euro
Jaargemiddelde aantal werknemers 50 50

De nieuwe criteria voor microvennootschappen

Microvennootschappen zijn kleine vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar geen dochtervennootschap of moedervennootschap zijn en die niet meer dan één der volgende criteria overschrijden:

  Tussen 2015 en 31 december 2023 Boekjaren vanaf 1 januari 2024
Jaaromzet, exclusief btw 700.000 euro 900.000 euro
Balanstotaal 350.000 euro 450.000 euro
Jaargemiddelde aantal werknemers 10 10

Maakt jouw onderneming deel uit van een groep van ondernemingen? Weet dan dat je de criteria die we net besproken hebben, moet toepassen op geconsolideerde basis. Dit betekent dat je de cijfers van alle verbonden ondernemingen in de groep bij elkaar optelt om te zien of je aan de criteria voldoet.

Wat is de impact voor de HR-praktijk?

De aanpassing van de drempelwaarden voor kmo’s en micro-ondernemingen zal er voor zorgen dat meer werkgevers kunnen profiteren van de fiscale vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor:

De volgende fiscale vrijstellingen hebben daarentegen hun eigen grootordecriteria:

  • Steunzones
  • Young Innovative companies (YIC’s) in het kader van onderzoek en ontwikkeling (R&D)

Ze zijn dus niet geïmpacteerd door de wetswijziging.

Vanaf wanneer treden de nieuwe drempelwaarden in werking?

De aanpassing van de nieuwe criteria treedt in werking vanaf de boekjaren die een aanvang nemen op of na 31 december 2023. Voor de ondernemingen die hun boekhouding per kalenderjaar voeren, zijn de nieuwe criteria dus al van toepassing op de lopende boekjaren.

Maar dat betekent niet dat de nieuwe criteria altijd onmiddellijke gevolgen hebben. Je moet vooreerst rekening houden met het ‘principe van de uitgestelde werking‘. Verder moet je voor de beoordeling van de criteria voor de fiscale vrijstellingen kijkern naar de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar. We leggen beide regels even uit.

Positionering = de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar

Om te bepalen of jouw onderneming een kmo of micro-onderneming is, moet je eerst en vooral nagaan of niet meer dan één van de criteria overschreden worden op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar.

Voorbeeld

Je voert jouw boekhouding per kalenderjaar (dus vanaf 1 januari tot en met 31 december). Je wil weten of je in 2024 recht hebt of de fiscale vrijstelling voor startende ondernemingen als kmo.

Vanaf 1 januari 2024 blijft jouw onderneming binnen de grenzen van de nieuwe criteria. In het verleden was dat niet het geval en werden telkens meer dan één van de criteria om als kmo in aanmerking te komen overschreden.

In dat geval zal jouw onderneming nog geen recht hebben op de fiscale vrijstelling voor startende ondernemingen in 2024, ook al respecteert ze de nieuwe criteria vanaf dit jaar. De spildatum voor de toepassing van de vrijstelling in 2024 is namelijk 31 december 2023 (dus de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar). Op dat ogenblik werden de vereiste voorwaarden om als kmo beschouwd te worden niet nageleefd.

Principe van de uitgestelde werking

Daarnaast geldt het principe van de uitgestelde werking. Dit betekent dat een overschrijding van meer dan één van de criteria pas gevolgen heeft wanneer die overschrijding zich gedurende twee opeenvolgende boekjaren voordoet.

Door een éénmalige overschrijding van meer dan één van de criteria zal een vennootschap haar statuut van kmo of micro- onderneming niet verliezen. Omgekeerd zal een vennootschap door het éénmalig niet overschrijden van meer dan één criterium ook geen kmo of micro- onderneming worden.

Wat doet Securex voor jou ?

Rond het einde van elk jaar sturen wij jou een aantal enquêtes met de vraag of je in aanmerking komt voor bepaalde fiscale vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. In geval van jouw positief antwoord, berekent Securex deze gunstmaatregel(en) voor jou.

Het is aan jou als werkgever om, eventueel in samenspraak met de boekhouder, te bepalen of jouw onderneming een kmo, dan wel een micro- onderneming is in het licht van die maatregelen.

Hou er bij die beoordeling rekening mee dat er vanaf de boekjaren die aanvangen vanaf 2024 dus verhoogde drempelwaarden van toepassing zijn.

Bron

Fiscaal nieuws