Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wat als je werknemer opgeroepen wordt om te zetelen in een assisenjury?

Op 5 december startte het grootste terreurproces in ons land voor het Brusselse assisenhof. Het hof van assisen is bevoegd voor de zwaarste misdrijven zoals doodslag of moord en wordt bijgestaan door een jury, die bestaat uit twaalf burgers (aangeduid door loting).

15 december 2022
Attorney talking to jury in legal trial courtroom Assisen

Ons land telt 11 assisenhoven, de kans is dus groot dat één van jouw werknemers ooit voor zo’n jury wordt opgeroepen. Wat zijn de spelregels?

Hoe lang mag mijn werknemer afwezig zijn?

Dit wordt geregeld door het Koninklijk besluit van 28 augustus 1963.

Dit KB bepaalt dat om reden van deelneming aan een jury, oproeping als getuige vóór de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank de werknemer de nodige tijd afwezig mag zijn, maar met een maximum van 5 dagen.

Wat als het proces langer dan 5 dagen duurt?

De eerste vijf dagen worden gelijkgesteld met een periode van klein verlet, maar in de meeste zaken duurt het proces langer dan vijf dagen. Zo wordt er verwacht dat het assisenproces over de terreuraanslagen van 22 maart 2016 op z’n minst zes maanden zal duren.

De volgende dagen (vanaf de zesde dag) worden dan beschouwd als een periode van overmacht. Die bijkomende afwezigheid wordt gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen, die recht geven op jaarlijkse vakantie.

Wie betaalt de werknemer tijdens zo’n lang proces?

Eerste vijf dagen klein verlet

Tijdens de eerste vijf dagen betaal je als werkgever, zoals bij andere vormen van klein verlet, het gewone loon van de werknemer.

Vanaf de zesde dag afwezigheid

Vanaf dag zes ben je niet meer verplicht om het loon van jouw werknemer door te betalen. Maar je kan dat wel doen, bijvoorbeeld als je het belangrijk vindt om de continuïteit van betaling te garanderen aan jouw werknemer.

Kies je voor vrijwillige doorbetaling van het loon, dan ontvangt jouw onderneming een vergoeding van de Belgische staat. Die vergoeding bestaat uit het betaalde bruto dagloon, verhoogd met de socialezekerheidsbijdragen. Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques worden daarentegen niet vergoed door de staat.

Beslis je om het loon van je werknemer niet door te betalen? Dan zal de staat het brutoloon van het jurylid uitbetalen. Als jurylid krijgt je van de overheid ook nog een dagvergoeding en een kilometervergoeding.

Lees meer: ‘Deelneming aan een jury, oproeping als getuige of persoonlijke verschijning’

Mag ik mijn werknemer verbieden in de jury te zetelen?

Neen, dat kan niet. Je mag je werknemer niet verhinderen om diens burgerplichten te vervullen.

Sommige juryleden kunnen van hun plicht ontheven worden, maar dan moeten er voldoende redenen zijn waarom die persoon niet kan zetelen.

Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsleider van een kmo die een grote verantwoordelijkheid heeft voor de activiteiten, iemand die op het punt staat te bevallen, iemand die een zwaar ziek familielid verzorgt, iemand die in het buitenland verblijft, iemand die geen kinderopvang kan regelen, enzovoort.

Als werkgever mag je een werknemer misschien niet verbieden diens plicht te vervullen, maar je kan wel een attest afleveren waarin staat dat de aanwezigheid van de werknemer in het bedrijf onmisbaar is in die periode voor de goede

bedrijfswerking. De voorzitter van het assisenhof heeft hierover het laatste woord.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je een vraag over klein verlet, bijvoorbeeld naar aanleiding van de juryplicht van een werknemer? Contacteer dan jouw Securex Legal Advisor via  myHR@securex.be.

Vakantie & afwezigheid