Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Waalse dienstencheques: verduidelijkingen over de wekelijkse arbeidsduur van ten minste 19 uur

Een nieuw besluit verduidelijkt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur die moet worden nageleefd voor werknemers die met een dienstencheque-arbeidsovereenkomst worden tewerkgesteld in het Waalse Gewest.

8 december 2022

Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van ten minste 19 uur

Principe

Ben je een dienstencheques-werkgever met een vestigingseenheid in het Waalse Gewest? Sinds 1 januari 2022 ben je verplicht om voor je werknemers een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van ten minste 19 uur na te leven.

Verduidelijkingen

De Waalse regering verheldert deze verplichting nu:

• De gemiddelde wekelijkse arbeidstijd van de onderneming wordt berekend op basis van het gemiddelde van elk kwartaal van het jaar waarin de werknemer is tewerkgesteld.
• Er wordt rekening gehouden met de hoogste wekelijkse arbeidstijd in elk betrokken kwartaal.
•  De contractuele arbeidsduur omvat de perioden van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor dienstencheques. Deze arbeidsduur omvat niet de overuren noch de uren die zijn gewerkt ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur die is gesloten om het aantal te werken uren in het kader van een deeltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur te wijzigen.
• Werknemers van wie de arbeidsovereenkomst tijdens het jaar gedurende ten minste 100 kalenderdagen is geschorst wegens arbeidsongeschiktheid worden niet in aanmerking genomen.

Opgave van de gemiddelde arbeidsduur

We meldden het al eind 2021: om de toepassing van de naleving van deze bepalingen te kunnen controleren, moet de betrokken erkende onderneming jaarlijks in de maand februari een opgave insturen van de gemiddelde arbeidsduur voor elk van de kwartalen van het voorgaande jaar.

Deze opgave zal in 2023 uitzonderlijk tegen 31 mei verstuurd moeten worden.

Deze opgave bevat de lijst van de werknemers die met een arbeidsovereenkomst voor dienstencheques zijn tewerkgesteld met hun naam, voornaam en identificatienummer in het Rijksregister, het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het aantal in aanmerking komende uren voor elk kwartaal.

Is jouw erkende onderneming aangesloten bij het sociaal secretariaat Securex? Wij kunnen jou helpen met deze formaliteit. Je zal deze opgave wel moeten valideren, verbeteren indien nodig en naar de administratie sturen. Je vindt in ons artikel van 12 mei 2023 meer informatie.

Inwerkingtreding

Deze verduidelijkingen zijn met terugwerkende kracht op 1 januari 2022 in werking getreden.

Het nieuwe besluit verduidelijkt echter dat de eerste drie kwartalen van het jaar 2022 niet in aanmerking worden genomen wanneer de gemiddelde contractuele wekelijkse arbeidsduur van werknemers die met een dienstencheque-arbeidsovereenkomst zijn tewerkgesteld en die in een vestigingseenheid in het Waalse Gewest van de onderneming werken, minder dan 19 uur bedraagt.

Wat doet Securex voor jou?

Ons sociaal secretariaat zorgt voor de nodige formaliteiten voor aangesloten ondernemingen. Voor meer informatie over je verplichtingen kan je terecht bij onze Legal Advisors Securex. Stuur een e-mail naar myHR@securex.be.

Bron

 

Wallonië
Dienstenchequesector