Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Waalse dienstencheques: stuur de opgave over de arbeidsduur tegen 31 mei 2023

Je moet elk jaar een opgave van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van elk kwartaal van het voorgaande jaar sturen. Je hebt tot 31 mei 2023 de tijd om de gegevens van 2022 over te maken. Securex helpt jou met het vervullen van deze formaliteit.

12 mei 2023

Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van ten minste 19 uur

Ben je een dienstencheques-werkgever met een vestigingseenheid in het Waalse Gewest? Sinds 1 januari 2022 ben je verplicht om voor je werknemers een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van ten minste 19 uur na te leven:

• De gemiddelde wekelijkse arbeidstijd van de onderneming wordt berekend op basis van het gemiddelde van elk kwartaal van het jaar waarin de werknemer is tewerkgesteld.
• Er wordt rekening gehouden met de hoogste wekelijkse arbeidstijd in elk betrokken kwartaal.
•  De contractuele arbeidsduur omvat de perioden van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor dienstencheques. Deze arbeidsduur omvat niet de overuren noch de uren die zijn gewerkt ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur die is gesloten om het aantal te werken uren in het kader van een deeltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur te wijzigen.
• Werknemers van wie de arbeidsovereenkomst tijdens het jaar gedurende ten minste 100 kalenderdagen is geschorst wegens arbeidsongeschiktheid worden niet in aanmerking genomen.

De eerste drie kwartalen van het jaar 2022 worden niet in aanmerking genomen wanneer de gemiddelde contractuele wekelijkse arbeidsduur van werknemers die met een dienstencheque-arbeidsovereenkomst zijn tewerkgesteld en die in een vestigingseenheid in het Waalse Gewest van de onderneming werken, minder dan 19 uur bedraagt.

Opgave insturen in 2023

Om de toepassing van de naleving van deze bepalingen te kunnen controleren, moet de betrokken erkende onderneming jaarlijks een opgave insturen van de gemiddelde arbeidsduur voor elk van de kwartalen van het voorgaande jaar.

Deze opgave moet in principe in februari worden verstuurd. Voor 2023 werd er evenwel een uitzonderlijke indieningstermijn bepaald. Dit jaar wordt de opgave immers voor het eerst ingestuurd, en een reeks praktische inlichtingen ontbraken nog. Je hebt daarom nog tot 31 mei 2023 de tijd om de opgave van de gemiddelde arbeidsduur te versturen.

Deze opgave bevat de lijst van de werknemers die met een arbeidsovereenkomst voor dienstencheques zijn tewerkgesteld met hun naam, voornaam en identificatienummer in het Rijksregister, het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het aantal in aanmerking komende uren voor elk kwartaal.

Het document moet worden overgemaakt aan de "Direction des Emplois de Proximité" van het "Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche" van de Waalse overheid.

Wat doet Securex voor jou?

Het Sociaal Secretariaat Securex helpt jou met deze formaliteit. Je zal binnenkort een Excelbestand ontvangen dat je zal moeten valideren, en, indien nodig, verbeteren.

De sociaal secretariaten beschikken immers enkel over de gegevens met betrekking tot de totale wekelijkse arbeidsduur. De uren die, via een bijlage die voor bepaalde duur werd afgesloten, worden gepresteerd, zijn hierin dus ook inbegrepen. Het bestand dat je ontvangt, vermeldt bijgevolg het hoogste aantal uren van het kwartaal dat bij ond gekend is. Voor je werknemers die een bijlage hebben gekregen voor bepaalde duur, zal je dus het aantal uren moeten verbeteren, aangezien deze uren niet meegerekend worden.

Ben je klant bij het Sociaal Secretariaat Securex? Dan krijg je in de loop van volgende week meer informatie. Wanneer je alle informatie gevalideerd hebt, moet je de opgave zelf naar de Waalse administratie versturen.

Voor meer informatie over je verplichtingen kan je terecht bij onze Legal Advisors Securex. Stuur een e-mail naar myHR@securex.be.

Informatiesessie over dienstencheques

Verlies bovendien niet uit het oog dat er sinds dit jaar minstens één persoon in jouw bedrijf in de voorbije drie jaar moet hebben deelgenomen aan de informatiesessie over dienstencheques, die wordt georganiseerd door de FOREM (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling) en de Waalse overheidsdienst.

Lees ook: 'Waalse dienstencheques: je werknemer heeft het recht opgeleid te worden'

Bronnen

Wallonië
Dienstenchequesector