Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Waalse dienstencheques: je werknemer heeft het recht opgeleid te worden

Stel je werknemers tewerk in een vestigingseenheid in het Waalse Gewest? Dan moet je elk jaar minstens negen uur opleiding aanbieden aan elke dienstenchequewerknemer. Een Waals besluit geeft extra verduidelijking.

8 maart 2023

Negen uur opleiding voor een voltijder, wat met deeltijders?

Sinds 1 januari 2022 moet je elk jaar ten minste negen uur opleiding aanbieden aan elke dienstenchequemedewerker.

De opleidingsverplichting geldt ook voor deeltijdse werknemers maar het aantal uren wordt aangepast naar verhouding tot hun arbeidsduur.

Wanneer het resultaat een decimaal heeft, wordt afgerond op het volgende hele uur. Het resultaat mag niet minder dan vier uur opleiding zijn.

Als de arbeidsregeling van de werknemer in de loop van het jaar verandert, wordt de hoogste arbeidsduur in aanmerking genomen.

De werknemer wordt echter niet in aanmerking genomen indien hij pas in het laatste kwartaal van het jaar wordt tewerkgesteld.

Welke opleidingen?

De werknemers zullen de aangeboden opleidingen kunnen kiezen binnen een of meer van de volgende categorieën:

 • Goedgekeurd door het opleidingsfonds dienstcheques
 • Ondersteund door een sectoraal opleidingsfonds
 • In  het kader van opleidingscheques
 • In  het kader van het ‘crédit-adaptation’
 • In het kader van betaald educatief verlof

Wat gebeurt er als je werknemer niet naar de opleiding kan gaan?

Het opleidingsuur wordt geacht te zijn aangeboden wanneer een geval van overmacht, dat niet te wijten is aan de schuld van de erkende onderneming, de werknemer verhindert deel te nemen aan een opleiding die eerder door de onderneming voor hem werd georganiseerd.

De afwezigheid van de werknemer bij de opleiding wegens arbeidsongeschiktheid of verlof om dwingende redenen kan als overmacht worden beschouwd.

Wat als de overeenkomst meer dan 100 dagen wordt geschorst?

De negen opleidingsuren worden geacht te zijn aangeboden wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de werknemer gedurende meer dan 100 kalenderdagen in het jaar wordt opgeschort.

Hoe wordt de opleidingsverplichting gecontroleerd?

De erkende onderneming organiseert de registratie van de aangeboden opleidingen voor elke werknemer die met een arbeidsovereenkomst voor dienstencheques in dienst is genomen, zodanig dat precies kan worden nagegaan:

 • Hoeveel uren opleiding zijn gegeven
 • En welk soort opleiding

De bewijsstukken zijn bij dit document gevoegd. Deze gegevens worden bewaard in de eenheid van de vestiging waar de werknemer werkzaam is.

Je moet de opleidingsgegevens 10 jaar lang bewaren. Aan het einde van deze periode wordt de opname vernietigd.

Sectorale verplichtingen en subsidies

Naast deze opleidingsverplichting die het Waals Gewest heeft ingevoerd voor erkende dienstenchequeondernemingen, voorziet de sector het volgende:

 • Een collectieve opleidingsverplichting
 • Een verplichting om nieuwkomers op te leiden

Deze bepalingen waren van kracht tot 31 december 2022. Ze zullen wellicht worden verlengd en/of aangepast in het kader van de sectoronderhandelingen.

Er bestaan bovendien sectorale en regionale incentives voor de ondernemingen.

Om meer te weten over jouw sectorale verplichtingen en over de toekenningsvoorwaarden van de subsidies, raadpleeg de site van het sectoraal opleidingsfonds "Form TS".

Wat doet Securex voor jou?

Heb je nog vragen? Mail naar myHR@securex.be en krijg advies.

Bronnen

 • Decreet van 9 december 2021 houdende wijziging van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen
 • Besluit van de Waalse Regering van 9 november 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques en van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques
 • Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014 (geregistreerd onder het nr. 125.610), gewijzigd door de cao van 22 juni 2022 (geregistreerd onder het nr. 174.570)
Wallonië
Dienstenchequesector