Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Waals Gewest: nieuws over de ‘Impulsions’

Zoals aangekondigd in haar relanceplan is de Waalse regering van plan een extra maandelijkse subsidie van 100 euro toe te kennen aan alle werkgevers van werkzoekenden die worden aangeworven in het kader van de steunmaatregelen Impulsion 12 mois + en/of Impulsion -25 ans.

15 februari 2022

Anderzijds kondigden wij u ook al aan dat de steun wordt geschorst bij tijdelijke werkloosheid.

Aanvullende maandsubsidie voor werkgevers

De subsidie komt bovenop de ‘Impulsions’ waarop de werkzoekende recht heeft

De Waalse ‘Impulsions’ zijn een aanwervingssteun voor langdurig werkzoekenden (Impulsion 12 mois +) en voor jonge werkzoekenden (Impulsion -25 ans).

Deze steun neemt de vorm aan van een activering van de werkloosheidsuitkeringen. Concreet ontvangen de werkzoekenden maandelijks een werkuitkering (of ‘impulsion’) die u van hun nettoloon kunt aftrekken.

U vindt meer informatie over de ‘Impulsions’ in de Waalse rubriek van ons dossier over tewerkstellingssteun.

Wie ontvangt deze subsidie?

U heeft recht op deze subsidie en dient deze aan te vragen.

Tegen welke voorwaarden?

Een werkgever die een nieuwe werknemer in dienst neemt die in aanmerking komt voor de maatregel Impulsion 12 mois + of Impulsion -25 ans voor de maanden januari, februari en maart 2022, kan in aanmerking komen voor de subsidie als de werknemer:

  • Tussen 1 januari 2022 en 31 maart 2022 wordt aangeworven met een arbeidsovereenkomst
  • In 2021 niet met een arbeidsovereenkomst werd tewerkgesteld bij dezelfde werkgever.
Hoe?

Werkgevers die in aanmerking komen moeten online een aanvraagformulier invullen, ten vroegste vanaf het einde van de tewerkstelling van de werknemer en uiterlijk op 1 december 2022. De toelage wordt uiterlijk op 31 december 2022 rechtstreeks aan de werkgever betaald.

Praktische informatie en het aanvraagformulier zijn nog niet beschikbaar op website van Forem. We houden u op de hoogte.

Bron

Wallonië
Tewerkstellingsmaatregelen