Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vrijwilligerswerk: de bedragen voor 2022 zijn bekend

De betalingen zijn forfaitair en worden niet beschouwd als belastbaar inkomsten of loon als ze bepaalde bedragen niet overschrijden. Er zijn dan geen sociale zekerheidsbijdragen of roerende voorheffing op deze uitgaven verschuldigd.

18 januari 2022
Lex4You Employers - All Themes

Wat zijn de bedragen voor 2022?

Voor het aanslagjaar 2023 (inkomsten jaar 2022) zijn de volgende plafonds van toepassing:

  • De dagvergoeding mag niet meer bedragen dan 36,84 euro 
  • De jaarvergoeding mag 1.473,37 euro niet overschrijden

 

Wat gebeurt er in geval van overschrijding?

Indien één van de grenzen overschreden wordt, zal de volledige vergoeding als loon en dus als een belastbaar inkomen beschouwd worden. Dat is niet het geval als de vrijwilliger kan aantonen dat het effectief om een terugbetaling van kosten gaat die hij voor rekening van de vereniging gemaakt heeft.

 

Het verhoogd plafond

De jaarvergoeding voor de onkosten wordt voor de volgende categorieën vrijwilligers verhoogd:

  • Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden
  • De nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dag-oppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere gemeenschap bepaalt
  • Het niet-dringend liggend ziekenvervoer

Voor hen bedraagt het jaarplafond in 2022 2.705,97 euro.

 

Bron: