Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vrijstelling van startbaanverplichtingen in een aantal sectoren

In het Belgisch staatsblad van 28 juni 2022 werden een aantal ministeriële besluiten gepubliceerd m.b.t. de vrijstelling van de startbaanverplichtingen in een aantal sectoren

13 juli 2022

Wat is een startbaanovereenkomst 

Ondernemingen met minstens 50 werknemers op 30 juni, zijn verplicht om 3% jongeren (jonger dan 26 jaar) aan te werven met een startbaanovereenkomst (SBO). Voor de werkgevers uit de non-profitsector is dit 1,5%.
De reglementering rond de startbaanovereenkomsten (SBO) heeft tot doel de tewerkstellingsgraad van jongeren te verhogen door bepaalde werkgevers te verplichten jongeren van jonger dan 26 jaar aan te werven.

Sectorale vrijstelling 

Sommige sectoren zijn, op voorstel van het beheerscomité van de RVA, van deze startbaanverplichting vrijgesteld door de minister van Werk op voorwaarde dat:

  • ze gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst die voorziet in een inspanning van ten minste 0,15% ten voordele van de risicogroepen en ze zich er bovendien met een collectieve overeenkomst toe verbonden hebben eenzelfde aantal jongeren tewerk te stellen;
  • of ze met de plaatsings- en beroepsopleidingsorganismen een overeenkomst gesloten hebben met het oog op de opleiding of de tewerkstelling van deze jongeren.

De betrokken sectoren

De sectoren waarvoor een vrijstelling werd gepubliceerd zijn de volgende :

De werkgevers uit deze sectoren zijn dus officieel vrijgesteld van de verplichting tot aanwerving van jongeren (-26 jaar) met een startbaanovereenkomst, voor de periode tussen 1 januari 2022 en 31 december 2023.

Wat doet secrex?

Voor meer info over de startbaanverplichtingen kan je terecht bij jouw legal advisor via myhr@securex.be.