Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Verzamelwet sociale zaken gepubliceerd

Eind 2021 heeft het parlement een wet die enkele technische zaken op sociaal vlak regelt, aangenomen. Hier vindt u een beknopt overzicht van die wet die eerder deze maand verscheen.

25 maart 2022

Welke zaken regelt de verzamelwet?

Wijziging arbeidsongevallenwet

  • Kleine statuten: Fedris zal op haar website de lijst publiceren van de categorieën van de contracten waarop de kleine statuten van toepassing zijn
  • Telewerk: in het Nederlands wordt het woord "woonplaats' vervangen door "verblijfplaats"
  • Rente gezingsbijslag: enkele technische aanpassingen
  • Verzwaarde risico's: enkele technische aanpassingen

Wijziging beroepsziektenwet

  • Enkele technische aanpassingen voor de dekkings- en vergoedigsregels voor kleine statuten

Inning van bijdragen

Mantelzorg

  • De leeftijdsgrens voor de geholpen persoon wordt van 21 naar 18 jaar verlaagd

Asbestfonds

  • Er wordt een herzieningsprocedure voorzien voor werknemers die vergoed worden door het asbestfonds

Arbeidstijdsgegevens sociale zekerheid

  • Enkele technische aanpassingen aan het KB van 10 juni 2001 tot eenvormige definiëring van begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid

Bron

Nieuws