Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Verlenging maximumgrens Vlaams opleidingsverlof tot 250 uur per jaar

Met het Vlaams opleidingsverlof kan je werknemer maximaal 125 uur per schooljaar afwezig zijn omdat die een opleiding volgt. De Vlaamse regering breidt dat aantal uur uit tot 250 uur als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Je werknemer kan ook modules van verschillende opleidingen combineren om aan het minimumaantal uur opleiding te komen.

17 november 2023

Het Vlaams opleidingsverlof in een notendop

Het Vlaams Opleidingsverlof kan enkel opgenomen worden door werknemers uit de privésector. Die werknemers moeten ook werken in een vestigingseenheid  in het Vlaamse Gewest.

Bij het opleidingsverlof kunnen je werknemers zowel loopbaangerichte als arbeidsmarktgerichte opleidingen volgen. Voltijdse werknemers kunnen maximaal 125 uur per schooljaar afwezig zijn omwille van het Vlaams opleidingsverlof. Voor deeltijdse werknemers die aan de voorwaarden voldoen, wordt het aantal uur opleidingsverlof pro rata berekend.

De Vlaamse regering heeft beslist om afwijkingen op de regels over de arbeidsmarktgerichte opleidingen ook dit schooljaar te verlengen. Ook de verhoging van het maximaal aantal uren Vlaams opleidingsverlof wordt verlengd.

Wil je meer info over de regels rond het Vlaams opleidingsverlof? Dan vind je een volledig overzicht terug in ons dossier op Lex4You.

Welke afwijkingen worden verlengd?

De Vlaamse overheid heeft de maximale grens voor het aantal uur Vlaams opleidingsverlof verhoogd. Ze heeft eveneens de regels over het volgen van arbeidsmarktgerichte opleidingen versoepeld. Zo komen werknemers sneller aan het minimaal aantal opleidingsuren.

Met deze verlenging wil de Vlaamse regering kortgeschoolde werknemers alle kansen geven om zich verder te vormen tijdens hun arbeidsparcours.

De verhoging van de maximale jaargrens

De verhoging van de maximale jaargrens wordt verlengd voor het huidig schooljaar. Zo kunnen sommige voltijdse werknemers maximaal 250 uur Vlaams opleidingsverlof opnemen. Normaal is dat aantal uur beperkt tot 125 uur per schooljaar.   

Om tot 250 uur opleidingsverlof op te nemen, kan je werknemer maximaal 125 uur opnemen voor opleidingen die je werknemer op eigen initiatief volgt. Daarnaast kan je werknemer nog eens maximaal 125 uur opleidingsverlof opnemen voor opleidingen die op jouw voorstel als werkgever gevolgd worden. Het moet daarbij gaan om vormingen waarvoor een regelmatige aanwezigheid vereist is.

Deze afwijking geldt uiteraard enkel voor zover alle andere voorwaarden van het VOV worden gerespecteerd.

Versoepeling voor de arbeidsmarktgerichte opleidingen

De Vlaamse regering verlengt ook de versoepelde regels voor de arbeidsmarktgerichte opleidingen. Om aan het minimumaantal opleidingsuren te komen, kan je werknemer modules uit verschillende arbeidsmarktgerichte opleidingen van verschillende opleidingsverstrekkers combineren. In de normale regeling moet je werknemer het minimumaantal uur bij één en dezelfde opleidingsverstrekker volgen.

Deze afwijking geldt uiteraard enkel voor zover alle andere voorwaarden van het VOV worden gerespecteerd.

Wanneer treden deze maatregelen in werking?

Deze tijdelijke verlenging geldt voor het huidige schooljaar van 1 september 2023 tot 31 augustus 2024. Vorig schooljaar 2022-2023 werden dezelfde afwijkingen voorzien.

Wat doet Securex voor jou?  

Een volledig overzicht van het Vlaams opleidingsverlof kan je vinden in ons dossier op Lex4you.

Indien je hierover nog vragen zou hebben aarzel niet om je Securex Legal Advisor te contacteren via myHr@securex.be

Informeer zeker ook je Client Advisor over de dagen dat je werknemer Vlaams opleidingsverlof heeft gevolgd. Zo kan deze voor een correcte loonverwerking zorgen. De terugbetaling van de loonkost dien je zelf aan te vragen. Meer info over de aanvraag- en terugbetalingsprocedure vind je via deze link.

Bron

  • Besluit van de Vlaamse Regering  van 31 augustus 2023 tot bepaling van tijdelijke afwijkingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding (B.S 13/11/2023, pag. 105010).

 

Vlaanderen
Thematische verloven
Tijd voor de werknemer