Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Verhoogde activeringsbijdrage als je bepaalde werknemers vrijstelt van prestaties

Werkgevers kunnen hun werknemers vrijstellen van prestaties met behoud van loon. Als werkgever moet je dan soms een activeringsbijdrage betalen aan de RSZ. Voor werknemers van 55 tot 60 jaar wordt die bijdrage vanaf het eerste kwartaal van 2023 verhoogd.

5 januari 2023

Die bijdrage moet wel niet betaald worden bij een vrijstelling van prestaties tijdens de opzegtermijn.

Voor welk type van vrijstelling van prestaties betaal je activeringsbijdragen?

Met de activeringsbijdrage wil de overheid vermijden dat werkgevers (te veel) werknemers in dienst houden, terwijl ze hen vrijstellen van prestaties. Om misbruik tegen te gaan, moet de werkgever die bijdrage dan betalen voor werknemers die tijdens een volledig kwartaal geen enkele prestatie leveren.

Soms heb je recht op een vrijstelling of vermindering van de bijdrage

Het is echter niet de bedoeling om elke vrijstelling van prestaties te sanctioneren. Daarom moet je als werkgever voor de volgende vormen van vrijstelling van prestaties geen activeringsbijdrage betalen:

  • Een vrijstelling van prestaties tijdens een opzegtermijn die werd betekend zoals voorzien in de arbeidsovereenkomstenwet.
  • Een vrijstelling van prestaties waarbij je je werknemer gedurende minstens de eerste vier kwartalen van de vrijstelling een opleiding laat volgen. Het moet dan gaan om een opleiding die jij als werkgever georganiseerd hebt. En de kost ervan moet minstens 20% van het jaarloon bedragen waarop je werknemer vóór de vrijstelling van prestaties recht had.
  • Een vrijstelling van prestaties die vóór 28 september 2017 aanving.

Laat je je werknemer tijdens de vrijstelling van prestaties gedurende vier opeenvolgende kwartalen een opleiding volgen? Maar voldoe je niet aan de voorwaarden voor een volledige vrijstelling van de activeringsbijdrage? Dan wordt de activeringsbijdrage met 40% verminderd. Je moet als werkgever dan wel de opleiding organiseren. Bovendien moeten je werknemers minstens vijftien dagen opleiding per kwartaal volgen.

Als je werknemers geen prestaties leveren omdat hun arbeidsovereenkomst geschorst is op basis van een wettelijke schorsingsgrond (zoals ziekte), moet je ook geen activeringsbijdrage betalen.

Wat zijn de nieuwe percentages van de activeringsbijdrage?

Verhoging van de standaard activeringsbijdrage

In de programmawet wordt het percentage van de activeringsbijdrage voor werknemers tussen 55 en 60 jaar op 20% gebracht. Dat betekent dat dit de nieuwe activeringsbijdragen zijn:

Leeftijd van de vrijgestelde werknemers

Oud percentage van de activeringsbijdrage

Nieuw percentage van de activeringsbijdrage

< 55 jaar

20% met een minimumbedrag van 300 euro per kwartaal

20% met een minimumbedrag van 300 euro per kwartaal

⩾ 55 jaar tot < 58 jaar

18% met een minimumbedrag van 300 euro per kwartaal

20% met een minimumbedrag van 300 euro per kwartaal

⩾ 58 jaar tot < 60 jaar

16% met een minimumbedrag van 300 euro per kwartaal

20% met een minimumbedrag van 300 euro per kwartaal

⩾ 60 jaar tot < 62 jaar

15% met een minimumbedrag van 225,60 euro per kwartaal

15% met een minimumbedrag van 225,60 euro per kwartaal

62 jaar

10% met een minimumbedrag van 225,60  euro per kwartaal

10% met een minimumbedrag van 225,60 euro per kwartaal

Bijkomende verhoging van de activeringsbijdrage

In de programmawet werd nog een bijkomende maatregel voorzien. Om te vermijden dat werkgevers te veel werknemers vrijstellen van prestaties, wordt de activeringsbijdrage soms verhoogd. Dat is het geval als je als werkgever minstens 10% van je werknemers volledig vrijstelt van prestaties.

In dat geval wordt het percentage van de activeringsbijdrage met 25% verhoogd. Stel je minstens 10% van je werknemers vrij van prestaties? Dan ben je de volgende bijdrage verschuldigd:

Leeftijd van de vrijgestelde werknemers

Nieuw percentage van de activeringsbijdrage

Verhoogd percentage van de activeringsbijdrage

< 55 jaar

20% met een minimumbedrag van 300 euro per kwartaal

25% met een minimumbedrag van 300 euro per kwartaal

⩾ 55 jaar tot < 58 jaar

20% met een minimumbedrag van 300 euro per kwartaal

25% met een minimumbedrag van 300 euro per kwartaal

⩾ 58 jaar tot < 60 jaar

20% met een minimumbedrag van 300 euro per kwartaal

25% met een minimumbedrag van 300 euro per kwartaal

⩾ 60 jaar tot < 62 jaar

15% met een minimumbedrag van 225,60 euro per kwartaal

18,75% met een minimumbedrag van 225,60 euro per kwartaal

62 jaar

10% met een minimumbedrag van 225,60 euro per kwartaal

12,5% met een minimumbedrag van 225,60 euro per kwartaal

Wanneer treedt deze maatregel in werking?

De maatregel treedt officieel op 9 januari 2023 in werking. Dat betekent dat de nieuwe percentages vanaf het eerste kwartaal van 2023 toegepast worden.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je nog bijkomende vragen over deze maatregel, dan kan je terecht bij je Securex Legal Advisor via myHR@securex.be.

Bron

Sociale bijdragen (RSZ)
Tijd voor de werknemer
Inhoudingsplicht
RSZ-kortingen