Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Verhoging van de kilometervergoeding: het ontwerp van koninklijk besluit werd goedgekeurd

De ministerraad keurde op 2 september het ontwerp van koninklijk besluit goed dat de kilometervergoeding met terugwerkende kracht indexeert. Naar aanleiding hiervan herinneren we aan de maatregelen in dit ontwerp.

16 september 2022

Update van 16 november 2022 : het Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2017  werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De door dat Koninklijk besluit ingevoerde maatregelen treden met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 maart 2022. De indexering treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 oktober 2022.

Waar gaat dit over?

Wanneer werknemers of bedrijfsleiders beroepsmatige verplaatsingen doen met hun persoonlijk voertuig (hun wagen, motorfiets, enz.) hebben ze recht op een vergoeding voor de gemaakte kosten. Het forfaitair bedrag dat door de werkgever/vennootschap kan worden terugbetaald, wordt gewoonlijk elk jaar op 1 juli aangepast.

Een circulaire van 23 juin 2022 trok de forfaitaire vergoedingen voor dienstverplaatsingen op tot 0,4170 euro per kilometer, en dit vanaf 1 juli 2022. Dat bedrag is officieel.

Wat zijn de belangrijkste maatregelen van het koninklijk besluit?

Eenmalige verhoging van het bedrag voor de periode van 1 maart tot 30 juni 2022

Omwille van de huidige economische situatie wil het ontwerp van koninklijk besluit de forfaitaire vergoeding voor dienstverplaatsingen uitzonderlijk verhogen tot 0,4020 euro per kilometer voor de periode van 1 maart tot 30 juni 2022.

Dit komt neer op een aanzienlijke verhoging ten opzichte van het bedrag van 0,3707 euro per kilometer dat van toepassing is sinds 1 juli 2021.

De bedoeling is de werknemers helpen om de stijging van de brandstofprijzen op te vangen.

Concreet betekent dit dat de werkgever een hogere vergoeding kan toekennen voor de periode van 1 maart tot 30 juni 2022.

Bijvoorbeeld: Iemand die met zijn priv√©wagen een beroepsmatige verplaatsing van 30 kilometer maakt, krijgt dus 12,060 euro terugbetaald (in plaats van 11,121 euro vroeger). 

Wijziging van de indexeringsperiodiciteit

Om sneller in te spelen op fluctuaties van de brandstofprijzen bepaalt het ontwerp van koninklijk besluit ook dat de indexering van het forfaitair bedrag voortaan elk kwartaal gebeurt en niet langer eenmaal per jaar. Een nieuwe indexering zou bijgevolg worden verwacht voor 1 oktober 2022.

Hoe wordt de kilometervergoeding behandeld door de fiscus en de RSZ?

Terugbetalingen van kosten voor beroepsmatige verplaatsingen met een persoonlijk voertuig worden door zowel de fiscus als de RSZ als eigen kosten van de werkgever beschouwd (en niet als loon).

Als het bovenvermelde bedrag per kilometer wordt nageleefd, is deze terugbetaling van kosten niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing.

De werkgever heeft ook de mogelijkheid om de werkelijke kosten van de werknemer te vergoeden (in plaats van het hierboven genoemde forfaitaire bedrag). De terugbetaling gebeurt dan op basis van bewijsstukken. De werkgever heeft dus de mogelijkheid een bedrag van meer dan 0,4170 euro/kilometer toe te kennen.

Wat doet Securex voor jou?

We wachten op de publicatie van het Koninklijk Besluit dat bovenstaande maatregelen officieel zal maken. Zodra het bedrag van 0,4020 euro/kilometer en de indexering per kwartaal worden bevestigd, brengen wij je daarvan op de hoogte via Lex4You.

Als je dit officieuze bedrag echter wilt toepassen voor de periode van maart tot juni 2022, kan je ons daar altijd uitdrukkelijk toestemming voor geven via  myHR@securex.be.  

Bronnen

Vervoerskosten