Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vanaf 24 januari 2022 geen starterslonen meer in de dienstenchequesector

Na advies van de sociale partners is er voor de dienstenchequesector een koninklijk besluit met een verbod op het gebruik van starterslonen in de sector gepubliceerd.

19 januari 2022
Lex4You Employers - All Themes

Waarover gaat het?

Sinds 2018 kunnen werkgevers het loon van werknemers van 18 tot 20 jaar met een bepaald percentage verlagen. Die verlaagde lonen worden starterslonen genoemd.

Bovenop dat verlaagde loon moet de werkgever aan de betrokken werknemer nog een compenserende toeslag betalen. Deze compenserende toeslag is vrij van RSZ-bijdragen. Bovendien wordt er ook geen bedrijfsvoorheffing op ingehouden.

Het is mogelijk om in een sector te verbieden om gebruik te maken van starterslonen. Dat verbod moet dan via een koninklijk besluit ingevoerd worden.

Verbod op starterslonen in de dienstenchequesector

Er werd een koninklijk besluit met een verbod op het gebruik van starterslonen in de dienstenchequesector gepubliceerd.

Bent u werkgever in deze sector? Dan kunt u op arbeidsovereenkomsten afgesloten vanaf 24 januari 2022 geen startersloon meer toepassen.

Op  arbeidsovereenkomsten afgesloten vóór die datum blijven de oude regels nog van toepassing. Op die overeenkomsten kunt u het startersloon wel nog toepassen.

Wat doet Securex voor u?

Als u vragen heeft over starterslonen, kunt u bij uw Legal Advisor terecht via myHR@securex.be.  

Bron