Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vanaf 1 juli nieuwe regels voor telewerkende grensarbeiders

Tijdens de coronacrisis bleven grensarbeiders onderworpen aan de sociale zekerheid van hun werkland. En dat ook al werkten ze voltijds vanuit hun woonland. Die soepele regels verdwijnen op 30 juni 2023. Vanaf 1 juli moeten grensarbeiders minstens 50% van de arbeidstijd in hun werkland werken om daar aan de sociale zekerheid onderworpen te blijven.

24 mei 2023

Wat verandert er vanaf 1 juli 2023?

Grensarbeiders kunnen vanaf 1 juli 2023 tot maximaal 50% van hun arbeidstijd in hun thuisland werken. En dat zonder impact op het socialezekerheidsstelsel dat op hen van toepassing is. Zo kunnen telewerkende grensarbeiders meer telewerken dan vóór de coronacrisis.

Dat heeft de EU beslist in een kaderakkoord over het telewerk voor grensarbeiders. Welke landen dat akkoord uiteindelijk zullen afsluiten, is nog niet duidelijk. België heeft evenwel al aangegeven het akkoord te zullen afsluiten. Ook onze buurlanden hebben al aangegeven dat ze dit sterk overwegen.

De situatie vóór de coronacrisis

Werkten je grensarbeiders vóór de coronacrisis maximaal 25% van hun arbeidstijd in hun woonland? Dan waren ze onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid. Tenminste als België hun werkland was. Presteerden ze meer dan 25% van hun arbeidstijd in hun woonland, dan moest je voor hen socialezekerheidsbijdragen in dat land betalen.

Als grensarbeiders voltijds bij jou in België werkten, was dus bijna altijd de Belgische sociale zekerheid van toepassing. Die werknemers werkten immers zelden meer dan 25% van hun arbeidstijd van thuis.

De situatie tijdens de coronacrisis

Tijdens de coronacrisis veranderde de situatie evenwel snel. Véél bedrijven werden verplicht om op telewerk over te schakelen. Ook grensarbeiders werkten dus van bij hen thuis, in het buitenland.

Om te vermijden dat al die werknemers opeens onder een ander stelsel van de sociale zekerheid vielen, werd op Europees niveau beslist om geen rekening te houden met dat telewerk. Grensarbeiders die telewerkten bleven dus in het werkland aan de sociale zekerheid onderworpen.

Deze maatregel werd enkele keren verlengd en is nu van toepassing tot 30 juni 2023.

Voorbeeld

Jean woont in Roubaix en werkt als administratief bediende in Moeskroen. Vóór de coronacrisis werkte hij vijf dagen per week op kantoor in Moeskroen. Hij was dus onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid.

Tijdens de coronacrisis werkte Jean verplicht vijf dagen per week van thuis. Dankzij de Europese maatregel bleef hij onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid.

Sinds 1 juli 2022 werkt Jean nog enkel op maandag en vrijdag van thuis in Roubaix. De andere dagen van de week werkt hij op kantoor in Moeskroen. Momenteel is Jean dus nog steeds onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid.

De situatie vanaf 1 juli 2023

Dankzij het kaderakkoord kunnen grensarbeiders maximaal 50% van hun arbeidstijd in hun woonland werken. In dat geval is er geen impact op het toepasselijke socialezekerheidsstelsel.

In ons voorbeeld waarin Jean twee dagen per week van thuis in Roubaix werkt, blijft de Belgische sociale zekerheid, ook vanaf 1 juli 2023, van toepassing. Hij werkt immers 40% vanuit zijn woonland. De voorwaarde is dan wel dat Frankrijk het kaderakkoord ook afsluit.

Als dezelfde regels als vóór de coronacrisis van toepassing waren, zou Jean aan de Franse sociale zekerheid onderworpen moeten worden.

Kan je de nieuwe 50% regel op alle werknemers toepassen?

Neen, als werkgever kan je niet in alle situaties gebruik maken van deze nieuwe regel. Je kan die enkel toepassen voor de volgende werknemers:

  • Je werknemer werkt voor één of meerdere werkgevers in dezelfde EU-lidstaat
  • En je werknemer combineert het werk in jouw vestiging in België met telewerk in diens woonstaat

Bovendien is deze regel niet van toepassing op handelsvertegenwoordigers of werknemers met een mobiele functie.

Ben je als werkgever verplicht om de 50% regel toe te passen?

Neen, dat is geen verplichting.

Als werkgever kan je er toch voor opteren om de 25% regel toe te passen. Dat betekent dan dat je werknemer die meer dan 25% in zijn woonland werkt, in dat land aan de sociale zekerheid onderworpen wordt.

Je zal als werkgever de mogelijkheid hebben om op het A1 document aan te geven of je gebruik maakt van de klassieke 25%-regel of van deze nieuwe 50%-regel.

Hoe kan Securex jou helpen?

De regels over het telewerk voor grensarbeiders zijn niet altijd even evident. Onze collega’s van international mobility kunnen je hierbij met raad en daad bijstaan.

Je kan hen contacteren via international.mobility@securex.eu.  

Bron

Sociale bijdragen (RSZ)
Telewerk